Khi vạn vật chìm sâu trong thinh lặng… Suy niệm song ngữ theo WAU, ngày 13.11.2021

0

 

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – November, 2021

Khi vạn vật chìm sâu trong thinh lặng… (Kn 18, 14)

Bài đọc hôm nay từ Sách Khôn ngoan đề cập đến cuộc xuất hành, khi Thiên Chúa giáng phạt các con đầu lòng của người Ai Cập và giải cứu dân Israel khỏi ách nô lệ trong màn đêm tĩnh lặng. Nó nói về “lời toàn năng” của Thiên Chúa đã hoàn thành kỳ công này (Kn 18, 15). Các Kitô hữu sơ khai hiểu điều này là hình dung trước sự ra đời của Chúa Giêsu, Ngôi Lời đã trở nên xác phàm và ở giữa chúng ta (Ga 1, 14). Trong sự tĩnh lặng yên bình, chính Chúa Giêsu đã đến để giải thoát toàn thể nhân loại khỏi ách nô lệ của tội lỗi.

Có một cái gì đó vừa huyền bí vừa đẹp đẽ trong việc Thiên Chúa đến trong thinh lặng và vào lúc nửa đêm. Chúa Giêsu không đến với sự phô trương hay quyền lực đáng sợ để khuất phục các vương quốc trên đất. Thay vào đó, Ngài bỏ ngai tòa để thụ thai trong lòng Mẹ Maria và sinh ra trong hang đá, làm con của một cặp vợ chồng nghèo, khác xa với các vị vua vĩ đại cùng thời với Ngài. Tuy nhiên, cũng như Thiên Chúa đã giải cứu dân Israel bất lực và đánh bại quân đội của Pharaon, thì Chúa Giêsu, đến trong sự tĩnh lặng yên bình, đã đến để chinh phục không chỉ quyền lực của tội lỗi và bóng tối mà ngay cả chính sự chết.

Chúa Giêsu đến Israel không được chú ý và trong tăm tối. Khi Ngài đến với chúng ta, Ngài cũng tiếp cận chúng ta trong những khoảnh khắc tĩnh lặng. Ngài đến một cách khiêm nhường và âm thầm lặng lẽ (I V 19, 12). Thông thường, giống như Pharaon và những người ở Bêlem, chúng ta có thể lãng quên Ngài. Chúng ta có thể bị phân tâm bởi các nhiệm vụ của cuộc sống hoặc “tiếng ồn ào” của những lo lắng và bận tâm của chúng ta.

Chúng ta có thể tĩnh lặng bằng cách ghi nhật ký và suy gẫm mỗi đêm về cách thức Chúa hiện diện trong ngày. Đây là một việc làm tốt: gác lại tiếng ồn và trong sự tĩnh lặng yên bình, lắng nghe Thiên Chúa. Khi bạn chú ý tới thời điểm Thiên Chúa hiện diện trong ngày, bạn sẽ cảnh giác hơn với Ngài trong lần tiếp theo. Bạn có thể nghe Thiên Chúa nói với lòng mình trong thời gian suy tư. Viết ra những gì bạn nghĩ rằng Thiên Chúa có thể đang cố gắng nói với bạn. Khi bạn tìm kiếm Ngài, bạn sẽ lớn lên khi nghe lời toàn năng của Thiên Chúa. Hãy tĩnh lặng và lắng nghe.

Lạy Ngôi Lời Thiên Chúa, xin ngự vào lòng con.

***

DAILY MEDITATION: WISDOM 18:14-16; 19:6-9

When peaceful stillness compassed everything . . . (Wisdom 18:14)

Today’s reading from the Book of Wisdom refers to the exodus, when God struck down the firstborn of the Egyptians and rescued the Israelites from slavery in the stillness of the night. It speaks of God’s “all-powerful word” accomplishing this feat (Wisdom 18:15). The early Christians understood this as prefiguring the birth of Jesus, the Word who became flesh and dwelt among us (John 1:14). In the peaceful stillness, Jesus—God himself—came to free all of humanity from our slavery to sin.

There is something both mysterious and beautiful in the coming of God in silence and in the middle of the night. Jesus did not come with fanfare or in terrifying power to subdue the kingdoms of the earth. Instead, he descended from his throne to be conceived in Mary’s womb and to be born in a cave, to a poor couple, far from the great kings of his day. Yet just as God had rescued the helpless Israelites and defeated Pharaoh’s armies, so Jesus, arriving in the peaceful stillness, came to conquer not only the powers of sin and darkness but even death itself.

Jesus came to Israel unnoticed and in obscurity. When he comes to us, he also approaches us in moments of stillness. He comes humbly and in a quiet whisper (1 Kings 19:12). Often, like Pharoah and the people of Bethlehem, we can miss him. We can be distracted by the tasks of life or the “noise” of our worries and concerns.

We can quiet ourselves by keeping a diary and reflecting each night on how God was present during the day. This is a good practice: to put aside the noise and, in the peaceful stillness, to listen for God. As you notice when God was present in the course of one day, you will be more alert to him in the next. You may hear God speak to your heart during your time of reflection. Write down what you think God might be trying to say to you. As you seek him, you will grow in hearing God’s all-powerful word. Be still—and listen.

“O Word of God, come down into my heart.”

Comments are closed.

phone-icon