My kingdom does not belong to this world – Suy niệm theo WAU, lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

0

Theo the Word Among Us
Nguồn: https://wau.org/meditations/2021/11/21/189231/
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

My kingdom does not belong to this world. (John 18:36)

Pilate must have been confused. He had asked Jesus point-blank, “Are you the King of the Jews?” (John 18:33). Jesus didn’t answer him directly, but he made it clear that his kingdom wasn’t what Pilate had been envisioning. Instead, he said this kingdom “is not here” and “does not belong to this world” (18:36).

So where is Jesus’ kingdom, and what’s it like? On today’s feast of Christ the King, let’s reflect on God’s kingdom and how it compares with the kingdom of the world.

The kingdom of the world values power, wealth, honor, and pleasure. These things are not bad in themselves, but we can easily make them idols. We can even fool ourselves into thinking that we are not going after them. But if they are the primary reason we get out of bed in the morning, and if we spend most of our time seeking them out, then we are probably too immersed in the kingdom of the world.

The kingdom of God, on the other hand, values sacrificial love, forgiveness, humility, and service. Such things are not always attractive because they come with a cost. Yet the reward is always greater—not only in this life, as we experience Jesus’ abundant love and mercy, but also in the next, when we will see him face-to-face and live in his joyful embrace forever.

Today as you worship the King of kings at Mass, think about what you most value and what you are most anxious to achieve. Then see if these things are more in line with God’s kingdom or with the kingdom of the world. We are all tempted at times to straddle both kingdoms at the same time. But over and over again, we are faced with choices to serve one or the other. May we always choose to serve Jesus, our King and Lord! 

“Praise you, King of kings and Lord of lords!”

 

Nước tôi không thuộc về thế gian này” (Ga 18,36)

Quan Philatô hẳn đã phải bối rối. Ông đã hỏi trực tiếp Chúa Giêsu rằng: “Ông có phải là Vua dân Do Thái không?” (Ga 18,33). Chúa Giêsu đã không đáp lời ông ngay lập tức, nhưng Người bộc lộ căn tính của Người trước những suy nghĩ tưởng tượng của  Philatô Người nói rõ rằng vương quốc của Người “không phải ở đây” và “không thuộc về thế gian này” (Ga 18,36).

Vậy nước của Chúa Giêsu ở đâu và nước ấy như thế nào? Vào ngày lễ Chúa Kitô Vua hôm nay, chúng ta hãy suy niệm về vương quốc của Thiên Chúa và xem nó như thế nào so với vương quốc thế gian này.

Vương quốc trần gian có giá trị dựa trên quyền lực, sự giàu có, danh dự và sự khoái lạc. Những thứ này tự bản chất không xấu, nhưng chúng ta có thể làm cho chúng trở thành những ngẫu tượng. Thậm chí, chúng ta có thể ngu muội khi nghĩ rằng chúng ta đang tôn thờ những ngẫu tượng đó. Nhưng nếu chúng là lý do đầu tiên để chúng ta thức dậy vào buổi dáng, và nếu chúng ta dành hầu hết thời gian của mình để tìm kiếm chúng, thì sau đó chúng ta có lẽ cũng sẽ đắm chìm trong vương quốc của thế gian.

Trái lại, Vương quốc của Thiên Chúa dựa trên tình yêu hy hiến, sự tha thứ, sự khiêm tốn và sự phục vụ. Những điều như thế không phải lúc nào cũng lôi cuốn bởi vì chúng đòi hỏi chúng ta phải hy sinh. Tuy nhiên, phần thưởng thì luôn luôn lớn hơn (những gì chúng ta phải hy sinh) – không chỉ ở đời này, khi chúng ta cảm nếm về tình yêu và lòng thương xót dồi dào của Chúa Giêsu, mà còn cả đời sau, khi chúng ta được nhìn thấy Người và sống trong sự bao bọc yêu thương của Người mãi mãi.

Hôm nay khi bạn thờ lạy Vua của các vua trong Thánh Lễ, hãy nghĩ về những gì bạn coi trọng nhất và những gì mà bạn đang lo lắng để đạt được nhất. Sau đó hãy xem xét những điều này phù hợp với vương quốc của Thiên Chúa hay vương quốc trần gian. Tất cả chúng ta đều có lúc bị cám dỗ để chinh phục cả hai vương quốc cùng một lúc. Nhưng hết lần này đến lần khác, chúng ta phải đối diện với những lựa chọn để phục vụ cho vương quốc này hay vương quốc kia. Xin cho chúng ta luôn luôn biết chọn phục vụ Chúa Giêsu, Đấng là Vua và Chúa của chúng ta!

“Lạy Vua của các vua và Chúa của các chúa, con ngợi khen Chúa!”

Comments are closed.