Chúc mừng quý chị em Tuyên khấn và mừng kỷ niệm Khấn dòng năm 2023

0

Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp cảm tạ tri ân tình thương vô biên của Thiên Chúa đã ban cho Hội dòng Mùa Thánh Hiến 2023 bội thu với:

– 1 chị mừng Ngọc khánh

– 2 chị mừng Kim khánh

– 16 chị mừng Ngân khánh

– 13 em Vĩnh khấn

– 8 em Tiên khấn

và 17 em tuyên lại lời Khấn

Toàn thể chị em trong Hội dòng xin chúc mừng quý chị, quý em trong dịp Hồng phúc này. Xin tình yêu và ân sủng của Chúa luôn ở cùng quý chị em và xin Thánh Thần luôn trợ lực giúp quý chị em bền tâm sống những giá trị cốt lõi của đời Thánh hiến và kiên trì trong việc trở nên người Nữ tu Đa Minh Tam Hiệp sống Khó nghèo, khiêm nhường và nhiệt tâm tông đồ.    

Nguyện xin Chúa ban cho tất cả chị em chúng ta ơn trung tín và bền đỗ, để trong bàn tay quyền năng của Chúa, chị em chúng ta sẽ là những người nữ tu nhiệt thành đem tình yêu cứu độ của Chúa đến cho tha nhân.

Comments are closed.

phone-icon