Suy niệm Kinh Mân Côi – Tháng 10/2023

0

Học viện Tiền Vĩnh Khấn – 2023

Kính thưa cộng đoàn,
Chúng ta đang sống trong những ngày đầu của tháng Mân Côi kính Đức Mẹ. Suy niệm Năm mầu Nhiệm Mùa Vui trong ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, chúng ta xin cho mỗi người chúng ta biết noi gương Mẹ, sống lời “xin vâng” với Thánh ý Chúa và trung thành lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày.

Đồng thời, trong giờ suy niệm kinh Mân Côi này, chúng ta dâng lên Chúa toàn thể chị em trong Hội dòng – người còn sống cũng như đã qua đời; cầu cho quý thân nhân và ân nhân, đặc biệt là quý Cha đến dâng lễ hằng ngày và giải tội hàng tháng cho chị em. Đồng thời, chúng ta xin Đức Mẹ chuyển cầu cho các nạn nhân của chiến tranh, của thiên tai và nhân tai. Xin cho người còn sống nhận được những trợ giúp cần thiết để xây dựng lại cuộc sống, còn những ai đã qua đời sớm được về hưởng kiến Thánh Nhan Chúa.

Mầu nhiệm thứ nhất: Thiên thần truyền tin cho Đức Maria

“Bấy giờ Ðức Maria nói: ‘Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền” (Lc 1,38).

Biến cố truyền tin đã tỏ bày một sự khiêm nhường kép thẳm sâu: Ngôi Hai Thiên Chúa đã khiêm hạ để trở nên một mầm sống bé nhỏ trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria và Mẹ đã khiêm tốn cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Lạy Đức Nữ Vương nhân lành, xin dạy chúng con biết chấp nhận giới hạn của bản thân, khiêm tốn phục vụ và mỗi ngày biết vét rỗng mình hơn để Thiên Chúa tự do sử dụng theo thánh ý Chúa.

– Đọc: Kinh Lạy Cha – 10 kinh Kính Mừng – kinh Sáng Danh

– Đọc: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hỏa ngục và đưa hết thảy các linh hồn lên Thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa hơn hết.

Mầu nhiệm thứ hai: Đức Maria thăm viếng bà Elisabet

“Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa, bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét” (Lc 1,39-40).

Mẹ Maria đã mau mắn thông chia niềm vui đến với người chị họ. Khát vọng chia sẻ “Lời” của Mẹ là một khao khát vượt qua chính mình và lớn lên trong tương quan với người khác.

Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con biết không ngừng hoán cải, canh tân và dấn thân cho sứ Loan Báo Tin Mừng. Xin đừng để những khó khăn làm vơi đi lửa nhiệt tâm tông đồ nơi chúng con.

Mầu nhiệm thứ ba: Đức Mẹ sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá

“Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, Bà Maria sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ” (Lc 2,6-7).

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã trải qua cuộc sống khó nghèo bên Chúa Giêsu trong suốt hành trình dương thế. Xin dạy chúng con luôn biết chọn Chúa là đối tượng duy nhất và tài sản vô giá, để cuộc đời chúng con là lời loan báo về giá trị vĩnh cửu của Nước Trời nơi trần thế, qua đời sống khó nghèo, hy sinh và từ bỏ.

Mầu nhiệm thứ bốn: Đức Mẹ dâng Đức Chúa Giê-su trong Đền thánh

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem để tiến dâng cho Chúa.” (Lc 2,22)

Cả cuộc đời Mẹ là chuỗi những lời thưa xin vâng trong tin tưởng và phó thác, để kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được thánh toàn nơi Mẹ và nơi Đức Giêsu – Con của Mẹ.

Lạy Mẹ Maria, xin cho mỗi chị em chúng con luôn thực tâm tìm kiếm và thực thi Thánh Ý Chúa qua việc đem hết khả năng, trí hiểu và ý muốn để chu toàn các trách nhiệm được trao trong tin yêu và vâng phục.

Mầu nhiệm thứ năm: Đức Mẹ tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh

“Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm. Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy Con trong Đền thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi” (Lc 2,46).

Sự lo lắng khi để lạc mất Chúa là kinh nghiệm giúp Mẹ thêm gắn bó và nhận ra Thánh Ý Thiên Chúa qua từng biến cố và qua bao nỗi thăng trầm trong đời sống của Mẹ.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ chuyển cầu cho chúng con luôn can đảm để dấn bước, đủ mạnh mẽ để vượt qua sợ hãi, đủ tỉnh táo trước những cám dỗ và thêm đức tin để khỏi sờn lòng nản chí. Nhờ đó chúng con sống thanh thoát, tự do phụng sự Chúa và tha nhân. Amen.

– Hát kết: CHUỖI NGỌC VÀNG KINH (Phạm Đức Huyến)

Comments are closed.

phone-icon