Chỉ dụ của Thánh Bộ Tu Sĩ gửi các Bề trên Dòng Giáo dân nam, nữ

0

QUANTUM HOMINI

CHỈ DỤ CỦA THÁNH BỘ TU SĨ

Gửi các Bề Trên Dòng Giáo dân nam – nữ

Trích “Nữ Tu đọc Văn Thư Tòa Thánh”

Tủ sách Ra Khơi, Sài Gòn 1969, Văn thư IX, tr. 75-76)

Nữ Tu viện Đaminh B.C. (Tam Hiệp)

VỀ VIỆC HỌC GIÁO LÝ

1- Việc học Giáo Lý Công Giáo cho cẩn thận, chắc chắn là việc cần thiết cho con người biết chừng nào? Vì rõ ràng vì nhờ đó mới nuôi dưỡng và cũng cố được Đức Tin chân chính; Nếu không, không thể sống đúng như người Kitô hữu được. Nhất là ngày nay lại càng thấy rõ sự cần thiết ấy hơn, vì đâu đâu cũng lan tràn những lầm lạc tai hại về Thiên Chúa, Tôn giáo, Linh hồn, xã hội, và về số phận đời đời của con người. Mà việc học Giáo lý cho thấu đáo lại là việc chính yếu hơn hết của những người đã tận hiến cho Chúa trong các Dòng Tu: bởi vì, nếu không biết rõ Giáo lý Chúa Kitô, họ không thể hun đúc đời sống thiêng liêng ở nơi mình cho đúng mức được, cũng không thể lo cho phần rỗi tha nhân như trách nhiệm đòi buộc được.

2- Nhất là mới đây phát sinh ra nhiều Hội Dòng Nam Nữ khác nhau, nhờ hoạt động của các Dòng ấy, Giáo Hội có quyền hy vọng chắc chắn sẽ được rất nhiều lợi ích, nếu họ huấn luyện cho đúng đáng; Vì thế, Thánh Bộ lo lằng cách riêng đến các Dòng ấy, với mục đích là để chính các Tu sĩ nam nữ các Dòng ấy được huấn luyện cho đúng đáng về Giáo lý, để các thiếu nhi nam nữ sẽ giao phó cho họ coi sóc, cũng được dạy dỗ về Giáo lý cách hết sức cẩn thận.

Để được mục đích ấy, sau khi đã đề nghị và được Đức Thánh Cha châu phê, Thánh Bộ dùng văn thư này tuyên bố những quyết định sau đây:

     a) – Trong thời kỳ ở nhà Thử, nhà Tập, các tập sinh nam nữ phải học và phải được dạy Giáo lý cho cặn kẽ, để tất cả nam tu cũng như nữ tu, không những ai cũng thuộc lòng, mà còn có thể cắt nghĩa Giáo lý cho đúng được; đã vậy trước khi khấn họ còn phải chịu khảo hạch, mà nếu ai không biết đủ về Giáo lý, không được cho họ khấn.

    b) – Khi hết năm Tập, tất cả các Tu sĩ sẽ phải dạy Giáo lý ở trưởng Tiểu học Công, Tư, còn phải được huấn luyện về kinh bổn (sách phần) và về cách cắt nghĩa kinh bổn cho trẻ em nữa! Và phải chịu khảo trước mặt Đấng Bản Quyền hay ban Giám khảo do Ngài ủy nhiệm.

    c) – Về chương trình để chuẩn bị cho kỳ sát hạch này, có thể lấy chương trình tuyển dạy Giáo lý ở Trường Tiểu học hiện đang thi hành ở địa phận Roma

   d) – Nếu không dạy ở Trường học mà chỉ dạy ở nhà xứ thôi, thì các Tu Sĩ nam nữ được ủy nhiệm dạy Giáo lý cho thiếu nhi nam nữ, cũng phải có chứng chỉ của Tòa Giám Mục.

Làm tại Văn Phòng Thánh Bộ Tu Sĩ

              Roma, ngày 25-XI-1929

A.H.M Lépicier Hồng Y Bộ TRưởng

              V. La PumaThư ký

         A.A.S.XXII (1930) 28-29

Comments are closed.