Vị Thánh kính ngày 26 tháng 8

0

Elizabeth Bichier Des Ages, Đấng Sáng Lập

Eliabeth Bichier des Ages (sinh 1773-tử 1838) là Đấng Sáng lập Dòng Nữ tử Thánh giá. Ngài sinh ra ở Le Blanc nằm giữa Poitiers và Bourges ở Pháp. Chị đã sống một cuộc đời chuyên chăm cầu nguyện và chăm sóc người nghèo. Cha Andrew Fournet để lại Luật sống cho chị và đề nghị Chị nên thành lập một cộng đoàn các nữ tu tiếp tục công việc của chị-phục vụ người nghèo. Năm 1811, đã có 25 nữ tu và 5 năm sau Đức Giám mục địa phương đã chuẩn nhận Tu luật của các chị. Họ lấy tên Nữ tử Thánh giá. Đến năm 1830, họ đã có 60 tu viện. Cộng đoàn của Chị Elizabeth là một phần trong giai đoạn đầu của việc mở rộng các Dòng Tu Pháp cách lạ thường vào thế kỷ thứ 19 chuyên lo cho công tác xã hội. Chị qua đời ngày 26 tháng 8 và được phong thánh năm 1947.

Comments are closed.