Triều đại 44: Thánh Giáo hoàng Sixtô III

0

Đức Sixtô III sinh tại Rôma, được bầu làm Giáo hoàng ngày 31-7-432. Thuở niên thiếu, ngài đã từng ngã theo Lạc thuyết Pêlagiô, nhưng sau đó ngày đã nhận ra tính chính thống của đức tin kitô giáo, điều này được thể hiện rõ nét qua thư từ trao đổi với thánh Augustinô, Giám mục thành Hippônê. Do đó, khi được bầu chọn làm Giáo hoàng, ngài đã tiếp tục công việc của các vị tiền nhiệm bằng cách chống lại các Lạc thuyết Pêlagiô và Nestôriô, bác bỏ đề nghị của Êutêriô xin đến Rôma để biện minh cho Nestôriô. Ngài minh định rõ ràng rằng Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa. Để đánh dấu sự kiện này, ngài cho xây dựng lại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả trên vị trí cũ của Vương cung thánh đường thời Đức Giáo hoàng Libêrô. Với lòng tôn sùng, yêu mến đối với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Vương cung thánh đường này được trang trí trên các bức tường, trên trần bằng nghệ thuật vi khảm có hoa văn rực rỡ. Nhiều đồ vật phụng tự quý báu được chế tác dành cho Vương cung thánh đường này. Ngài cũng cho xây dựng và trùng tu những công trình khác, như Vương cung thánh đường thánh Lôrenxô ở Lucianô, nhà nguyện với giếng nước rửa tội cho hoàng đế Constantinô ở Latran.

Ngài đã cố gắng giữ mối giao hảo tốt với Giáo hội Đông phương, nhưng lại cương quyết bảo vệ vùng đất Illyria thuộc chủ quyền Rôma đang chống đối hoàng đế Đông phương vì bắt họ phải lệ thuộc Constantinôpôli. Ngài qua đời ngày 19-8-440 và được an táng trong nhà thờ thánh Lôrenxô.

Comments are closed.