Bài Huấn dụ của ĐTC Phanxicô ngày thứ Tư 26.06.2013

0

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô

trong Buổi Triều Yết Chung, ngày thứ Tư 26-06-2013

Anh chị em thân mến,

Chúc anh chị em một ngày thật tốt đẹp,

Hôm nay Tôi muốn nói vắn tắt về một hình ảnh nữa giúp chúng ta soi sáng mầu nhiệm của Giáo Hội: HÌNH ẢNH ĐỀN THỜ (xem Công Đồng Chung Vatican II, Hiến chế tín lý, Ánh Sáng Muôn Dân, 6). Từ ngữ Đền Thờ làm chúng ta ta nghĩ tới điều gì? Từ ngữ này làm chúng ta nghĩ về một ngôi nhà, một công trình xây dựng. Trong một cách đặc biệt, trí khôn của nhiều người nghĩ tới lịch sử của Dân Israel, được kể lại trong Cựu Ước. Tại Giêrusalem, Đền Thờ vĩ đại của Vua Salomon là nơi gặp gỡ với Thiên Chúa trong cầu nguyện; bên trong Đền Thờ này có Hòm Bia Giao Ước, dấu hiệu của sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa Dân của Người; và trong Hòm Bia Thánh có các Bia ghi chép Lề Luật, Bánh Manna và chiếc gậy của ông Aron: một việc nhắc cho biết rằng Thiên Chúa luôn ở trong lịch sử của dân của Người, đã cùng đi trong hành trình của dân này, đã hướng dẫn những bước chân của họ. Đền Thờ nhắc lại lịch sử này: cả chúng ta khi chúng ta đi nhà thờ, chúng phải nhớ lại lịch sử này, mỗi người trong chúng ta nhớ lại lịch sử của chúng ta, như thế nào, Chúa Giêsu đã gặp gỡ tôi, đã đồng hành với tôi, đã yêu thương tôi và chúc lành cho tôi. Này, điều đã được tiên báo trong Ngôi Đền Thờ cũ, đã được thực hiện, bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, trong Giáo Hội: Giáo Hội là “Nhà của Thiên Chúa“, nơi chốn của sự hiện diện của Thiên Chúa, tại đó chúng ta phải tìm được và gặp được Chúa; Giáo Hội là Đền Thờ trong đó Chúa Thánh Thần làm Giáo Hội được linh hoạt, hướng dẫn Giáo Hội và nâng đỡ Giáo Hội. Nếu chúng ta tự hỏi mình: ở đâu chúng ta có thể gặp được Thiên Chúa? Ở đâu chúng ta có thể đi vào sự hiệp thông với Ngài qua Đức Kitô? Ở đâu chúng ta có thể tìm được ánh sáng của Chúa Thánh Thần, ánh sáng chiếu soi cuộc đời chúng ta? Câu trả lời là: trong dân của Thiên Chúa, giữa chúng ta, đó là chúng là Giáo Hội. Ở đây  chúng ta sẽ gặp Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần và Chúa Cha. Đền Thờ cũ được xây dựng do bàn taay của con người: “người ta muốn” cho Thiên Chúa một căn nhà, để có một dấu chỉ hữu hình của sự hiện diện của Thiên Chúa giữa đoàn dân của Người. Với việc Nhập Thể của Con Thiên Chúa, lời tiên tri của ông Nathan cho Vua Đavít được thực hiện (xem 2Sm 7, 1-29): không phải là nhà vua, không phải là chúng ta xây cho “Thiên Chúa một căn nhà“, nhưng là chính Thiên Chúa Đấng “xây dựng ngôi nhà cho mình” để đến ở giữa chúng ta, như Thánh Gioan viết trong Sách Phúc Âm của Ngài (xem Ga 1, 14). Đức Kitô là Đền Thờ sống động của Chúa Cha, và chính Đức Kitô xây dựng “ngôi nhà thiêng liêng của Ngài“, là Giáo Hội, được xây dựng nên, không phải bằng các viên đá vật chất, nhưng do “các viên đá sốngđộng“, là chúng ta. Thánh Tông Đồ Phaolô nói cho các Kitô hữu thành Ephêsô như sau: anh em “được xây dựng nên trên nền tảng của các Tông Đồ và các Ngôn Sứ, khi có viên đá góc tường là chính Đức Kitô Giêsu. Trong Người tất cả công trình xây dựng tiến lên thật thứ tự để nên đền thờ thánh thiện của Thiên Chúa; trong Người cả anh em được xây dựng cùng nhau để trở nên nơi cư ngụ của Thiên Chúa nhờ Thánh Thần” (Ep 2, 20-22). Đây là điều tuyệt đẹp! Chúng ta là các viên đá sống động của tòa nhà của Thiên Chúa, hiệp nhất cách sâu xa với Đức Kitô, Ngài là viên đá nâng đỡ, và cũng là viên đá nâng đỡ chúng ta. Điều này muốn nói lên điều gì? Có ý nghĩa là Đền thờ là chúng ta, chúng ta là Giáo Hội sống động, là đền thờ sống động khi chúng ta cùng nhau giữa chúng ta cũng có Chúa Thánh Thần, là Đấng giúp đỡ chúng ta lớn lên như là Giáo Hội. Chúng ta không sống lẻ loi, nhưng chúng ta là dân của Thiên Chúa: đó là Giáo Hội! Và chính Chúa Thánh Thần, với các ơn của Ngài, nói ra điều khác biệt. Điều thật quan trọng là Chúa Thánh Thần làm gì giữa chúng ta? Ngài bày tỏ sự khác biệt như là khía cạnh phong phú trong Giáo Hội và hiệp nhất tất cả mọi sự và tất cả mọi người, như thế để xây dựng một đền thờ thiêng liêng, trong đó chúng ta không chỉ dâng các lễ dâng vật chất, nhưng dâng chính chúng ta, dâng đời sống chúng ta (xem 1Pr 2, 4-5). Giáo Hội không phải là sự trùm chéo các sự vật và các tư lợi, nhưng là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần, Đền Thờ, trong đó Thiên Chúa hoạt động, Đền Thờ của Chúa Thánh Thần, Đền thờ, trong đó Thiên Chúa hoạt động, Đền Thờ trong đó mỗi người chúng ta  với ơn huệ của Bí Tích Rửa Tội là viên đá sống động. Điều này nói cho chúng ta biết rằng không ai là vô ích trong Giáo Hội và nếu có ai, có lần, nói với người khác rằng: “Về nhà đi, anh thật vô dụng“, điều này không thật chút nào, bởi vì không ai là vô ích trong Giáo Hội, tất cả đều cần thiết để xây dựng Đền Thờ này! Không ai là ở hàng thứ hai. Không ai là quan trọng hơn trong Giáo Hội, tất cả chúng ta đều bằng nhau trước mắt Thiên Chúa. Có người trong anh em có thể nói: “Lạy Đức Thánh Cha, xin Đức Thánh Cha lắng nghe, Ngài không ngang hàng với chúng tôi“. Phải, Tôi như một người trong anh em, tất cả chúng ta đều bình đẳng, tất cả chúng ta là anh chị em với nhau! Không ai là vô danh: tất cả chúng ta làm ra và xây dựng Giáo Hội. Điều này mời gọi cả chúng ta hãy suy nghĩ về sự kiện, là nếu thiếu một viên gạch của đời sống Kitô Giáo, nếu thiếu viên gạch của đời sống Kitô, thì thiếu mất một cái gì đó vào trong vẻ đẹp của Giáo Hội. Có người nói: “Tôi cùng với GiáoHội, thì không vô ích“, như thế không thể làm mất đi một viên gạch của một đời sống trong Đền Thờ đẹp này. Không ai có thể ra đi, tất cả chúng ta phải mang đến cho Giáo Hội đời sống của chúng ta, con tim của chúng ta, tình thương của chúng ta, suy tư của chúng ta, công việc của chúng ta: Tất cả cùng nhau làm việc.

Bây giờ Tôi muốn chúng ta tự hỏi chính mình: làm sao chúng ta sống việc chúng ta là Giáo Hội? Chúng ta là các viên đá sống động hoặc chúng ta là, để nói như thế, là những viên đá nhọc nhằn, chán chường, nhửng nhưng? Anh chị em đã nhìn thấy xấu xa chừng nào nhìn thấy một Kitô hữu nhọc nhằn, chán chường, nhửng nhưng? Một Kitô hữu như thế, không được, một Kitô phải sống động, vui vẻ vì là Kitô hữu, họ phải sống vẻ đẹp này vì là thành phần của dân của Thiên Chúa và là Giáo Hội. Chúng ta hãy mở chính mình chúng ta cho hoạt động của Chúa Thánh Thần để là hành phần tích cực trong các cộng đoàn của chúng ta, hoặc chúng ta đóng kín mình trong chính mình, khi nói: “Tôi có nhiều điều phải làm, không phải là nhiệm vụ của tôi? Xin Chúa ban cho tất cả chúng ta ơn thánh của Ngài, sức mạnh của Ngài, để chúng ta có thể hiệp nhất một cách sâu xa với Đức Kitô, là tảng đá góc tường, là cột trụ, viên đá nâng đỡ của đời sống chúng ta và của đời sống của Giáo Hội. Hợp nhất chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện, được Thánh Thần làm linh hoạt bởi Thánh Thần, để chúng ta, trường  luôn lả những viên đá luôn sống động của Giáo Hội”.

+++

Với các tín hữu hành hương nói tiếng Pháp

Cha chân thành chào thăm các tín hữu hành hương nói tiếng Pháp, nhất là các người trẻ đến từ nước Pháp, cũng như các tín hữu hành hương đến từ nước Congo và Canada. Anh chị em thân mến, Chúa đã ban cho chúng ta ơn được kết hiệp sâu xa với Đức Kitô và, do sự hiến thân của chúng ta, được tham vự vào việc xây dựng Giáo Hội : đó là sứ mệnh của chúng ta.

Với các tín hữu hành hương nói tiếng Ý

            Cha ngỏ lời chào chân tình với các tín hữu nói tiếng Ý: các giáo xứ, các hiệp hội, các hội đoàn, các ngành sở, trường học và các nhóm khác nhau. Đặc biệt Cha chào thăm các tín hữu của Giáo Phận Sessa Aurunca và Caltagirone, với các Giám Mục tháp tùng. Một lời chào chân tình gửi tới Đan Viện Phụ Pietro Vittorelli và các Tín Hữu của Đan Viện – Giám Hạt Montecassino.

Tôi cũng xin chân thành chào Đức Hồng Y Salvatore De Giorgi và các thân nhân tề tựu chung quanh Ngài dịp mừng 60 năm chịu chức Linh Mục và 40 năm Giám Mục. Anh chị em hãy nghĩ tới thật tuyệp đẹp khi phục vụ Giáo Hội: 60 năm Linh Mục và 40 năm Giám Mục! Thật là đẹp sự phục vụ của Ngài đã thể hiện với con tim của người cha, và với con tim của người Cha Ngài đã làm bao nhiêu điều tốt đẹp cho Giáo Hội. Sáng hôm nay chúng tôi đã cử hành Thánh Lễ và có một nhóm ít các Linh mục là những vị đã được Đức Hồng Y truyền chức cho: chúng tôi cám ơn vì điều này cho tất cả những gì Đức Hồng Y đã làm cho Giáo Hội.

Cha chào thăm các Nữ tu Dòng “Con Cái của Giáo Hội ” và các Nữ Tu Nghèo khó đang cử hành Tổng Tu Nghị của Họ. Ngoài ra Tôi muốn ngỏ lời chào chân tình với các người trẻ, các bệnh nhân và các đôi Tân hôn.

Xin gửi tới từng người và mong ước mong trở thành một lời khích lệ để loan báo với sự hăng say, tính mới mẻ của sứ điệp trường cứu  rỗi mà Đức Kitô đã đem đến.

Dịch từ nguyên bản tiếng Ý, Pháp, do Phòng Báo Chí Tòa Thánh.

Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 27-06-2013.

Comments are closed.