Hình ảnh Tang lễ Sr. Maria Trần Thị Chiên

0

Hình ảnh giây phút cuối đời – Viếng thăm và Nghi thức tiễn biệt

Hình ảnh Thánh lễ An táng và tiễn Chị đến nơi an nghỉ cuối cùng

Comments are closed.