Triều đại 143: Đức Giáo hoàng Bênêđictô VIII

0

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô VIII sinh tại Rôma, thuộc họ hàng với bá tước Tusculô, được chọn làm Giáo hoàng ngày 18-5-1012. Vào lúc này, dòng họ Crescenzi muốn làm áp lực cho Grêgôriô lên ngôi Giáo hoàng nhưng bất thành và Grêgôriô đã bị trục xuất vì vua Henri II nhất định đề cử ngài. Để tỏ lòng biết ơn, khi vừa lên ngôi Giáo hoàng, ngài đã phong cho Henri II làm hoàng đế nước Đức. trong 12 năm dưới giáo triều của ngài, có nhiều biến cố quan trọng xảy ra như đoàn tàu của quân Sarasins bị đánh chìm, một phần nhờ đoàn quân của ngài được trang bị đầy đủ vũ khí, một phần nhờ sự giúp đỡ tận tình của các lãnh chúa vùng Naples, Gênes và Pise. Những quân lính đầu tiên của miền Normandie đổ bộ vào nước Ý, họ là gốc miền Bắc Âu, đã đi Giêrusalem để bảo vệ Đất Thánh. Khởi hành từ miền Normandie của Pháp, họ đóng đô ở miền Nam nước Ý và về sau, luôn ở bên cạnh Giáo hội Rôma để chiến đấu chống lại những lạm quyền của đế quốc. Ngài đã triệu tập một Công đồng ởPaviavào năm 1022, ban hành nhiều sắc lệnh cải tổ hàng giáo sĩ. Đặc biệt là quy luật các giáo sĩ không được lập gia đình. Ngài cũng ban hành những biện pháp chống buôn thần bán thánh và đấu kiếm đọ sức tay đôi lúc bấy giờ rất thịnh hành.

Với giáo triều kéo dài gần 12 năm, ngài qua đời ngày 9-4-1024 và được mai táng tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô xưa.

Comments are closed.

phone-icon