Triều đại 144: Đức Giáo hoàng Gioan XIX

0

Đức Giáo Hoàng Gioan XIX là người gốc Latium, sinh tại Rôma, thuộc dòng họ bá tước miền Tusculum và là em của đức Bênêđictô VIII, được bầu chọn làm Giáo hoàng ngày 14-5-1024. Đặc biệt, ngài là một giáo dân và được chịu hết mọi chức thánh chỉ trong một ngày. Ngài giao việc đời cho em là Albéric, còn chính ngài chuyên chăm việc đạo đức. Ngài làm việc có uy tín, nên được nhiều người có quyền lực kính nể và tuân phục. Sau khi Henri II qua đời, ngài mời Conrad và có lập trường mạnh mẽ cứng rắn đối với Constantinôpôli về các vấn đề khó khăn đang xảy ra. Ngài cai trị Giáo hội một cách khá yên ổn, với lập trường ủng hộ chủ nghĩa quân chủ. Ngài tán thưởng Guido Arezzo đã sáng chế ra các dấu nhạc. Triều đại Giáo hoàng của đức Gioan XIX kéo dài 8 năm, ngài qua đời năm 1032 và được an táng trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô.

Comments are closed.