Triều đại 158: Đức Giáo hoàng Victor III

0

Đức Giáo Hoàng Victor III sinh năm 1027 tại Mont – Cassinô trong gia đình lãnh chúa Epifani, tên thận là Désiderius hay là Didier, là Đan sĩ dòng Biển Đức được bầu làm Giáo hoàng ngày 24-5-1086 do đức Grêgôriô VII yêu cầu đích danh lúc hấp hối trước mặt vị tu sĩ này.

Phải đương đầu với hoàng đế Henri IV và Giáo hoàng ngụy Clément III, ngài đã ra vạ tuyệt thông đối với ngụy Giáo hoàng này. Là người giàu lòng tha thứ, có tinh thần chiêm niệm, không thích các hoạt động mục vụ nhưng vì đức vâng lời, ngài đã đảm nhận chức vị Giáo hoàng.

Vị tiền nhiệm Grêgôriô VII đã để lại cho ngài một gia tài nặng nề, đã có lần ngài rút lui vào Đan viện mà ngài rất yêu mến trước đây tại Mont – Cassinô. Một năm sau, ngài quay trở lại Rôma, đầy xác tín và chấp nhận dứt khoát gánh nặng được công đồng do chính ngài triệu tập ở Capoue trao phó cho ngài. Ngài cũng triệu tập một công đồng khác nữa ở Bênêvent tái khẳng định việc lên án đức Clément III và việc canh tân hàng giáo sĩ. Suốt thời gian trên ngai Giáo hoàng, ngài được nữ bá tước Mathilde nâng đỡ và Robertô Guiscarđô bảo vệ, nhưng Rôma và công việc mục vụ vẫn không phải là môi trường hoạt động của ngài, nên sau một thời gian, ngài lại trở về sống ẩn dật ở Đan viện Mont-Cassinô, ngài qua đời ngày 6-9-1087 và được an táng tại đó.

Comments are closed.

phone-icon