Triều đại 173: Đức Giáo hoàng Grêgôriô VIII

0

Đức Giáo Hoàng Grêgôriô VIII sinh tại Bênêventê, miền Campania, tên thật là Albertô de Morra khoảng năm 1105. Ngài là Hồng y của nhà thờ thánh Lôrenxô, lên ngôi Giáo hoàng ngày 25-10-1187 tại Ferrare. Suốt giáo triều ngắn ngủi của ngài chỉ dành cho việc chuẩn bị cuộc thánh chiến thứ ba, bởi vì lúc này quân Saladin đã chiếm đóng Giêrusalem năm 1187, nên thánh chiến là câu trả lời của Kitô giáo. Ngài qua đời tại Pisangày 17-12-1187, đang khi lo dàn xếp ổn thỏa giữa thành Pisa và thành Gênes nhằm tập trung lực lượng cho cuộc thập tự chinh chống quân hồi giáo. Ngài cũng muốn dàn xếp với Barberousse, để ông chấp nhận nâng đỡ cuộc thánh chiến, nhưng Barberousse vẫn giữ thái độ thù nghịch với Giáo hội. Vì thế, ngài đã không thực hiện được cuộc thánh chiến. Ngài qua đời và được an táng trong thánh đường của tỉnh Pisa.

Comments are closed.