Những hình ảnh độc đáo của ĐGH Phanxicô

0

14 tấm hình của ĐGH Phanxicô chúng ta không mong mà được nhìn thấy :

Jos. Tú Nạc, NMS sưu tầm

Comments are closed.