Suy đi ngẫm lại

0

Có những việc vừa xảy ra ta cho là họa, nhưng với thời gian nó lại là phúc. Có những chuyện ta thấy là đúng, nhưng người khác lại thấy là sai. Có những khi ta tưởng là đêm tối bao phủ nhưng lại là chuẩn bị cho hừng đông ló dạng.

Vì thế, ta cần phải suy cho tận, nghĩ cho thấu. Có như thế ta mới có nhận định đúng. Nhận đúng sẽ cho ta hành động đúng. Hành động đúng cho ta cuộc sống tốt. Mà “Chấm mỗi chấm thật đúng đường sẽ đẹp, sống mỗi phút thật tốt đời sẽ thánh” (Đức cố HY Px. Nguyễn Văn Thuận)

Vậy, chậm lại một chút để suy cho tường, nghĩ cho thấu là điều cần biết bao. Nhưng đôi khi cuộc sống ồn ào, vội vã làm ta lắm khi vội suy, vội nói và hành động hấp tấp nên không tránh khỏi những sai sót khó lường.

Chậm lại một chút để suy cho tường, nghĩ cho thấu quả là sự khôn ngoan. Chậm lại một giây với cuộc thi vận hội là bàn thua trông thấy, trong kinh doanh là thấy cái lỗ rõ ràng. Nhưng trong cuộc sống chậm lại một chút lại là sự khôn ngoan. Chậm lại một chút ta có thể tránh một lời nói không cần thiết, bớt một hành động ngu xuẩn trong lúc nóng nảy vội vã. Bởi, Nhẫn một lúc sóng yên biển lặng… Lùi một bước biển rộng trời cao!!!

Xuân Hy Vọng

Comments are closed.