Triều đại 179: Đức Giáo hoàng Cêlestinô IV

0

Đức Cêlestinô IV sinh tại Milanô, tên thật là Goffrêđô Castigliôni, cháu gọi đức Urbanô III bằng cậu. Là đan sĩ tại Hautecombe, thuộc xứ Savoie. Được bầu làm Giáo hoàng ngày 25 và đăng quang ngày 28-10-1241 giữa thời rối ren vì Frêđêric II đang vây hãm thành Rôma, ngài nhận trọng trách từ đức cố Giáo hoàng tiền nhiệm là phải đến Mont – Cassinô để thuyết phục vua Frêđêric II giữ lời hứa trong cuộc thánh chiến. Ngài là vị Giáo hoàng đầu tiên được bầu ra trong cuộc mật tuyển thật sự, vì sau khi Đức Giáo Hoàng Grêgôriô IX qua đời, các Hồng y không đồng ý với nhau việc tiến cử vị Giáo hoàng kế nhiệm. Tình trạng này kéo dài từ tháng 8 đến tháng 10, Thượng nghị viện và dân chúng không kiên nhẫn được, đã quyết định một nghị quyết làm chấn động lịch sử: những Hồng y này sẽ bị nhốt (cum clave) trong tòa lâu đài cổ Settizoniô, trên ngọn đồi Platinô, cho đến khi bầu được vị Giáo hoàng mới. Các Hồng y ở lại đây nhiều tuần lễ liên tiếp, không ai được phép ra vào, vì khí hậu nóng bức và tình trạng thiếu vệ sinh tồi tệ, vài vị ngã bệnh, có một vị qua đời trong thời gian này.

Sau đó, ngài được bầu lên, nhưng vì già yếu bệnh hoạn, nên chỉ tại vị trên ngôi Giáo hoàng 17 ngày rồi qua đời ngày 10-11-1241.

Comments are closed.