Triều đại 182: Đức Giáo hoàng Urbanô IV

0

Đức Urbanô IV tên thật là Jacque de Pantalêon, sinh trưởng tại thành phố Troyes nước Pháp. Ngài là con của một người thợ sửa giày, là kinh sĩ của nhà thờ chính tòa năm 1195. Năm 1215, ngài trở thành nhà giảng thuyết nổi tiếng và đến năm 1238 là tổng phó tế của Laon rồi của thành phố Liêgô năm 1241. Năm 1247, ngài là Khâm sứ ở Phổ và Ba Lan, làm Giám mục năm 1253 và trở thành thượng phụ Giêrusalem năm 1255. Là vị Giáo hoàng người Pháp thứ hai sau đức Sylvestrô II, ngài được bầu lên ngày 29-8-1261, nhưng ngài không bao giờ đặt chân đến Rôma vì sự phản đối của dân chúng Rôma. Đàng khác, vua Manfred hành động rất ngang ngược, bất chấp lời tuyên thệ trước đây với đức Alêxanđê IV khi ông được ngài phong vương. Ông xin ngài phong cho ông làm vua đảo Sicilia, bị từ chối nên đã xua quân xâm phạm lãnh thổ của Giáo hoàng và đe dọa thành phố Rôma. Đức Giáo hoàng ra vạ tuyệt thông Manfred và liên lạc với vua Louis IX, vua nước Pháp, đề nghị phong cho Louis IX làm vua đảo Sicilia để được nhà vua bảo vệ, nhưng vua Louis IX đã từ chối. Ngài đã liên kết với Carôlô Anjou, ông chấp nhận làm vua Sicilia, đứng ra bảo vệ Giáo hội, tuyên thệ trung thành với ngài và hứa sẽ luôn luôn tôn trọng mối liên hệ thần tử đối với Giáo hội. Ngài công nhận phép lạ ở Bolsênia và thiết lập lễ Mình Thánh Chúa (Corpus Domini) vào năm 1247. Ngài qua đời ngày 2-10-1264 tại Pêrousia và được an táng tại đó.

Comments are closed.