Xuân nhớ mẹ

0

Trở về bên mẹ mỗi ngày xuân
Khoảnh khắc bé thơ được xoay vần
Mẹ nay gối mỏi chân chùn bước
Vẫn thiết tha yêu vẫn ân cần.

Mai vàng trước ngõ đã bao xuân
Mẹ đón tiễn con đã bấy lần
Mắt mẹ nhìn xuân như sáng lại
Mong chờ mùa đến những nụ xuân.

Xuân về hoa nở dạ bâng khuâng
Con theo tiếng gọi đã quyết vâng
Xuân này mẹ đừng trông đừng ngóng
Hẹn mẹ ngày xuân mùa hiến dâng.

Sr. Kim Uyên

Comments are closed.