Nắm lấy tay đứa trẻ

0

Khi một đứa trẻ đặt bàn tay bé bỏng của nó trong tay bạn, bàn tay đó có thể dính đầy kem, và có thể ngón cái có một cái mụn cóc, hay ngón út đang mang một cái băng cá nhân. Nhưng điều quan trọng nhất ở bàn tay bé bỏng này là, nó là bàn tay của tương lai.

Bàn tay này, một ngày nào đó, có thể nắm một cuốn Kinh Thánh hay một khẩu súng lục, chơi đàn trong Thánh đường hay chơi cờ bạc, dịu dàng băng bó một vết thương hay run rẩy cầm một kim chích nha phiến…

Ngay bây giờ, bàn tay nó nằm trong tay bạn. Nó là bản thu nhỏ một cá tính hoàn toàn riêng biệt, cần được tôn trọng như một cá nhân mà sự trưởng thành của nó mỗi ngày sẽ là trách nhiệm của bạn.

BT sưu tầm

Comments are closed.