Suy niệm với Mẹ – Ngày 06.03

0

Thứ Năm 06/03/2014

Lc 9,22-25

“Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình,
vác thập giá mình mà theo
(Lc 9,23)

Như Mẹ: Ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã đưa ra một tiêu chuẩn để cho các môn đệ cùng những ai muốn dấn thân cho công việc loan báo Tin Mừng – một khi đã quyết tâm theo Chúa thì phải từ bỏ chính mình, tức là phải từ bỏ mọi thói hư, tật xấu, phải vác thập giá mình, tức là phải vâng phục thánh ý Chúa trong mọi sự, theo như gương Người đã sống.

Với Mẹ: Lạy Chúa, loài người chúng con thân phận yếu đuối, khó có thể từ bỏ mình trong thời đại hưởng thụ này, nhưng có ơn Chúa trợ giúp, chúng con có thể từ bỏ chính mình, để mỗi ngày được nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu hơn. Xin Chúa giúp sức cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con trở nên người môn đệ của Thầy chí thánh.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.