Suy niệm với Mẹ – Ngày 07.03

0

Thứ Sáu 07/03/2014

Lễ nhớ Thánh Perpetua và Felicita, tđ

Mt 9,14-17

Rượu mới thì đổ vào bầu mới (Mt 9,17)

Như Mẹ: Từ thời Cựu Ước, người Do Thái đã cố gắng sống đạo để khỏi bị Chúa phạt, để đòi Chúa ban thưởng cho mình. Nhưng khi Chúa Giêsu đến, Người đã mang lại một tinh thần sống đạo mới là mến Chúa với con tim vui tươi. Nhưng người Do Thái không chấp nhận Chúa Giêsu, họ vẫn cố chấp trong kiểu suy nghĩ cũ kĩ và cứng nhắc của mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con người ngày nay dành rất nhiều thời gian cho những phương tiện vật chất, cho việc tìm kiếm tiền tài, nhưng lại thiếu sự quan tâm cho đời sống tâm linh của mình cũng như của người khác. Xin tha thứ và ban cho con một quả tim mới cùng một tinh thần mới luôn hướng về Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin thêm lòng yêu mến Chúa nơi chúng con, xin giúp chúng con vui thích làm con cái Chúa mỗi ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.