Triều đại 206: Đức Giáo hoàng Martinô V

0

Ngài có tên thật là Oddone Colonna, sinh tại Genazzano trong vùngLatiumvào năm 1368. là một trong những người cổ động cho công đồng chung Pise và cũng tham dự công đồng chung Constance, ngài được tiến cử lên làm Giáo hoàng. Việc ngài được lên ngôi Giáo hoàng trùng hợp với việc phế truất ba vị Giáo hoàng tiền nhiệm: Grêgôriô XII, người được coi là chính tông và hai vị Giáo hoàng khác: Benoit XIII và Jean XXIII, được coi là những vị Giáo hoàng giả. Lên ngôi năm 1417, sau nhiều gian nan thử thách, ngài đã trở về Rôma năm 1420 dưới những tiếng tung hô của dân chúng. Ngài là vị Giáo hoàng ở Rôma đầu tiên sau bao nhiêu năm ở Avignon, nhưng giáo triều của ngài cũng gặp nhiều khó khăn. Ngài phải đối phó và giải quyết nhiều vấn đề quan trọng: trước tiên là việc khẳng định lại vấn đề tín lý, liệu công đồng chung có vượt trên quyền lực của Đức Giáo Hoàng không? Suốt thời gian công đồng chung Constance nhóm họp, ngài đã theo giải pháp này, nhưng khi được đắc cử, ngài lại đổi ý và tuyên bố rằng Giáo hoàng nắm giữ quyền lực tối cao, tất nhiên là trên cả Công đồng chung, nhất là về vấn đề đức tin và việc cai quản Giáo hội. Nhưng chắc ngài đã phải dung hòa khi khẳng định như thế, vì việc ngài được tiến cử lên ngôi Giáo hoàng cũng do một quyết định của Công đồng chung đã truất phế ba vị Giáo hoàng tiền nhiệm mà trong đó, một vị đã được bầu lên một cách danh chính ngôn thuận. Trong chính sách đối nội, ngài đã tiến hành một công cuộc cải tổ sâu đậm về luân lý, dân sự và hành chánh. Ngài thành công trong việc tái chiếm lại toàn bộ lãnh thổ của Giáo hội và tiêu diệt bọn trộm cướp. Ngài bị tiếng là độc tài, (nhận định này có thể là đúng), nhưng lại được ca ngợi là nhà bảo trợ văn hóa và nghệ thuật. Ngài tổ chức năm thánh thứ năm vào năm 1423. Dưới giáo triều của ngài xảy ra vụ Jeanne d’Arc: ngài muốn cứu vị thánh trẻ này khỏi bị kết án hỏa thiêu, nhưng thất bại vì ngài qua đời trước đó. Ngài lập nên Văn Thịnh Tòa Thánh mà bây giờ là Bộ Ngoại Giao, hay Quốc Vụ Khanh một thánh bộ có nhiệm vụ giúp Đức Giáo Hoàng trong việc cai quản Giáo hội toàn cầu. Đây là một móc nối giữa Đức Giáo Hoàng và các cơ quan của giáo triều Rôma. Ngài bắt các tu sĩ linh mục mặc áo dòng. Ngài qua đời và được an táng tại nhà thờ Latran.

Comments are closed.