Sự đầu tư hằng ngày của bạn

0

 

Nếu bạn có một ngân hàng mà mỗi ngày nó gởi vào tài sản của bạn một số tiền là 86.400 USD, và bạn có thể rút tiền ra để tiêu xài tùy thích trong ngày, nhưng nếu bạn không dùng hết số tiền mà ngân hàng gửi cho bạn mỗi ngày, bạn không thể chuyển  nó qua ngày hôm sau để sử dụng tiếp.

Bạn thực sự có một ngân hàng như vậy và tên của nó là “thời gian”. Mỗi buổi sáng nó gởi đến bạn 86,400 giây đồng hồ. Vào lúc giữa đêm, nó xóa sổ tất cả thời gian này, bất kể bạn có thể xử dụng hết những giây phút này cho những mục đích tốt đẹp và cao thượng hay không ?

Nó không cho phép bạn để dành đến ngày hôm sau. Mỗi ngày nó mở một tài khoản mới cho bạn. Mỗi đêm nó xóa sạch tất cả hồ sơ trong ngày. Nếu bạn không thể xử dụng hết số giây phút trong ngày, bạn là người duy nhất phải gánh chịu sự mất mát. Bạn không thể đi lùi lại. Bạn cũng không được phép sử dụng ngân khoản của ngày hôm sau. Cho nên, mỗi chúng ta phải biết đầu tư cái ngân quỹ thời gian quí báu này, từng giây, từng phút để đạt được lợi ích nhất cho sức khỏe, hạnh phúc và sự thành công trong đời.

Tiểu An sưu tầm

Comments are closed.