Triều đại 221: Đức Giáo hoàng Giuliô III

0

Đức Giáo Hoàng Giuliô III sinh ngày 10-9-1487, tại Rôma, tên thật là Jean Marie Ciocchi del Monte, được bầu làm Giáo hoàng ngày 7-2-1550, đăng quang ngày 22-2-1550. Trước khi được bầu làm Giáo hoàng, chính ngài là chủ tọa Công đồng Trentô ở giai đoạn I (1545-1549), là bạn đồng chí hướng với đức Phaolô III cùng nhau cộng tác để canh tân Giáo hội.

Ngài khởi động lại công đồng Trentô ở giai đoạn II, được tái họp ngày 1-5-1551, nhưng Công đồng chỉ làm việc một thời gian ngắn thì phải tạm ngưng ngày 22-4-1552 vì những mâu thuẫn không thể hàn gắn giữa các nghị phụ và vì chiến tranh bùng nổ. Khi nữ hoàng Mary Tudor lên ngôi trị vì nước Anh, ngài đã cử một đặc sứ để tái lập đức tin Công giáo. Trong triều đại của mình, đức Giuliô III đã tái lập đại học Công giáo, được thành lập bởi thánh Inhaxiô Loyôla và được canh tân bởi Đức Giáo Hoàng Grêgôriô XIII, do đó được gọi là đại học Gregorienne. Ngài đã cử hành Năm Thánh vào năm 1550, và qua đời ngày 23-3-1555.

Comments are closed.