Triều đại 229: Đức Giáo hoàng Grêgôriô XIV

0

Đức Giáo Hoàng Grêgôriô XIV sinh ngày 11-2-1535, tại Somma, vùng Lombardi. Ngài tên thật là Nicôlas Sfondrati sống cùng thời với thánh Philippe Neri và thánh Louis Gonzague, làm Giám mục thành Crémone và được thăng Hồng y thành Sainte Cécile. Sau khi đức Urbanô VII qua đời, ngài được chọn làm Giáo hoàng ngày 5-12-1590, đăng quang ngày 8-12-1590. Là vị Giáo hoàng đạo đức, thánh thiện, giáo triều của ngài thiên về các hoạt động mục vụ, không nhắm đến các công việc chính trị.

Do bệnh tật và tuổi tác, ngài đã trao cho một người cháu chức Hồng y, đặt làm Quốc vụ khanh Tòa thánh để cai quản thành Rôma thay cho ngài, nhưng vị Hồng y này là người tham lam xảo quyệt, mang lại nhiều tai tiếng xấu xa.

Với lòng bác ái thương người, ngài rất yêu thương dân chúng, nhất là những người nghèo, ra sức bảo vệ, cho họ ăn uống, nhất là trong thời gian bệnh dịch và nạn đói xảy ra. Ngài qua đời ngày 16-10-1591. 

Comments are closed.