Triều đại 231: Đức Giáo hoàng Clêmentê VIII

0

Đức Giáo Hoàng Clêmentê VIII sinh ngày 24-2-1536, tại Fanô gần Flôrencia, tên thật là Hyppolyto Aldobrandini, được bầu làm Giáo hoàng ngày 30-1 và đăng quang ngày 9-2-1592. Giáo triều này diễn ra trong sự hòa bình của Châu Âu, nhờ ngài đã thành công trong việc hòa giải hai quốc gia Tây Ban Nha và Pháp. Trong thời kỳ này, các giáo phái Tin Lành được công nhận quyền tự do. Ngài đã giải vạ tuyệt thông cho vua Henri IV, khi ông công khai từ bỏ Anh giáo mà trước đó ông ủng hộ. Trong bầu khí an bình này, Năm thánh 1600 đã được cử hành rất long trọng. Ngài qua đời ngày 3-3-1605.

Comments are closed.