Nghi thức Khấn Dòng trong Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp

0

HỘI DÒNG ĐA MINH TAM HIỆP

  NGHI THỨC KHẤN DÒNG

NĂM 2014

   • NHẬP TẬP VIỆN
   • KHẤN LẦN ĐẦU
   • KHẤN TRỌN ĐỜI
   • NGÂN (KIM) KHÁNH
   • TUYÊN LẠI LỜI KHẤN

Theo “ORDOPROFESSIONIS RELIGIOSAE” của Thánh bộ Phượng Tự và “NGHI THỨC KHẤN DÒNG” của Ủy ban Giám mục về Phụng vụ. 

*****

MỤC LỤC

CHỮ TẮT

SẮC LỆNH

NGHI THỨC NHẬP TẬP VIỆN

NGHI THỨC KHẤN LẦN ĐẦU

NGHI THỨC KHẤN TRỌN ĐỜI

DỊP NGÂN (KIM) KHÁNH

NGHI THỨC TUYÊN LẠI LỜI KHẤN

 CHỮ TẮT [1]

 Ap.     =    Appendix (Phần phụ lục trong sách ORP)

IGMR  =   Institutio generalis Missalis Romani (Quy chế tổng quát Sách Lễ Roma)

NTKD =   Nghi thức khấn Dòng (Bản dịch Việt của Ủy ban Giám mục về Phụng vụ)

n.         =   Numerus (Số ghi trong sách OPR)

OPR    =   Ordo Professionis Religiosae
(Sách lễ nghi khấn Dòng (bản La ngữ) do THÁNH BỘ PHƯỢNG TỰ ra ngày 02.02.1970)

OP I     =   Ordo Professionis, Pars Prior (Sách OPR phần I cho Dòng Nam).

OP II   =    Ordo Professionis, Pars Altera (Sách OPR phần II cho Dòng Nữ)

Pr        =    Praenotanda (phần TIÊN DẪN ở đầu sách OPR).

CE      =   Caeremoniale Episcoporum.

 ******

THÁNH BỘ PHƯỢNG TỰ

Prot. n.200/70

SẮC LỆNH

Lễ Nghi Khấn để các Tu sĩ ôm ấp giữ các “lời khuyên Phúc Âm” tự hiến cho Chúa, đã được sửa lại theo tinh thần “Hiến Chế Phụng Vụ”. Đời sống cung hiến cho Chúa bằng dây Lời Khấn luôn luôn được Giáo hội tôn trọng, nên việc khấn, ngay từ các thế kỷ đầu tiên đã được Giáo hội chuẩn bị bằng các lễ nghi tôn nghiêm. Các Nghị Phụ Công Đồng Vaticanô II, trong “Hiến Chế Phụng Vụ”, đã quyết: phải làm sao cho Lễ Nghi Khấn Dòng và ôn Khấn được thống nhất, vừa phải, xứng đáng; và những ai tuyên Khấn hay ôn Khấn, nên Khấn ở trong Thánh lễ, trừ khi có đặc quyền riêng (art. 80).

Theo quyết định của Công Đồng, “Ủy ban thi hành Hiến Chế Phụng Vụ” cho ra sách “Lễ Nghi Khấn Dòng” này, sau khi đã được Đức Thánh Cha Phaolô VI lấy quyền Tòa Thánh châu phê, truyền đưa vào Lễ Điển Rôma và phổ biến. Vì thế, Thánh Bộ PHƯỢNG TỰ thừa lệnh Đức Thánh Cha công bố sách này.

Xin các Hội đồng Giám mục lo liệu, nếu cần, dùng các Ủy ban hỗn hợp của nhiều quốc gia nói cùng một ngôn ngữ, sau khi đã hội với các Bề trên Dòng xếp đặt, đúc kết, sáng kiến các Tu sĩ của từng quốc gia, dịch bản Lễ Nghi này ra tiếng địa phương.

Còn các Dòng, vì Lễ Nghi Khấn biểu lộ tính chất và tinh thần riêng của mỗi Dòng, nên phải thích nghi bản Lễ Nghi này làm sao để tỏ rõ được đặc tính của nó và phải sớm hết sức cho bản Bộ xác nhận lại.

Không gì cản trở được Sắc Lệnh này.

Làm tại Thánh Bộ PHƯỢNG TỰ, ngày 02.02.1970

Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa

Hồng Y Benno Gut

Bộ Trưởng
A.Bugnini

Thư Ký

 

NGHI THỨC NHẬP TẬP VIỆN

OP II nn.1-13

Ngày bắt đầu năm Tập theo Giáo luật nên cử hành một nghi thức để xin Chúa giúp đạt tới mục đích riêng của năm Tập1.

Nghi thức này không được cử hành trong Thánh lễ [2].

– Nghi thức phải rất đơn giản, chỉ có chị em trong cộng đoàn tham dự[3].

Nơi cử hành là phòng hội hoặc có thể ở nguyện đường [4].

Nếu cử hành trong giờ Kinh Nhật Tụng, thì sau khi đọc hết phần Thánh vịnh, nghi thức bắt đầu.

1. MỞ ĐẦU:

1.1.   Hát một bài thích hợp[5]

1.2.   Chị Giáo Tiền tập gọi tên các Ứng sinh. Từng người “Thưa có”, rồi tiến ra sắp hàng phía trước cung nguyện, cúi đầu chào bàn thờ.

1.3.   THẨM VẤN [6]

BỀ TRÊN :   Các em thân mến, các em muốn xin gì?

ỨNG SINH :   Chúng con xin Bề trên cho chúng con được nhận vào tập sống đời tu trì theo gương Chúa Kitô trong Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, Xuân Lộc, Thánh hiệu Catarina Siena.

BỀ TRÊN :   Xin Thiên Chúa phù giúp các em.

ỨNG SINH :   Amen.

1.4.   LỜI NGUYỆN[7]

BỀ TRÊN: Chúng ta hiệp ý cầu nguyện :

Lạy Cha là Đấng ban ơn thiên triệu, xin đoái thương nhận lời khẩn nguyện của các con cái Cha đây, là những người ước ao gia nhập gia đình Hội dòng chúng con, để phụng sự Cha cách hoàn hảo hơn theo tinh thần Cha thánh Đa Minh, và xin đoái thương cho đời sống cộng đoàn của chúng con trở thành cuộc sống tương thân tương ái. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

CỘNG ĐOÀN: Amen.

2. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA[8]

2.1. BÀI ĐỌC: (St 12,1-4a)[9]

Lời Chúa trong sách Sáng Thế

Đức Chúa phán với ông Áp-ram rằng: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành. Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi và chúc dữ cho ai chúc dữ ngươi. Nhờ ngươi, mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc”.

Ông Áp-ram ra đi như lời Thiên Chúa đã phán với ông.

Đó là Lời Chúa.

CỘNG ĐOÀN: Tạ ơn Chúa

2.2. ĐÁP CA: (Tv 26,1.4.5.8b.9abcd.11)[10]

XƯỚNG : Chúa là sự sáng, là Đấng Cứu Độ, tôi sợ chi ai!

Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai!

ĐÁP :  Lạy Chúa, con tìm nhan Thánh Chúa.

X. Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được cư ngụ trong Nhà Chúa suốt đời tôi, hầu vui hưởng sự êm đềm của Chúa, và chiêm ngưỡng thánh điện của Người.

X. Vào ngày tai họa, Chúa sẽ che chở tôi trong nhà Chúa, Chúa sẽ giấu tôi trong nơi kín đáo ở đền Người, trên thạch đầu vững chắc, Người sẽ cất nhắc tôi lên.

X. Và lạy Chúa, con tìm nhan Thánh Chúa. Xin Chúa đừng ẩn mặt xa con, xin đừng xua đuổi tôi tớ Ngài trong cơn thịnh nộ. Chúa là Đấng phù trợ con, xin đừng hất hủi con.

X. Xin cũng đừng bỏ rơi con, ôi Thiên Chúa cứu độ. Lạy Chúa, xin dạy bảo con đường lối Chúa, và hướng dẫn con trong đường ngay thẳng, vì có những kẻ thù ghét con.

2.3. HA-LE-LU-IA (Tv 132,1)[11]

Ha-le-lu-ia, Ha-le-lu-ia.

Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,

Anh em được sống vui vầy bên nhau. Ha-le-lu-ia.

2.4. TIN MỪNG ( Lc 9,57-62)[12]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đang đi, thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”. Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”.

Đức Giêsu nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!”. Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã”. Đức Giêsu bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa”.

Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã”. Đức Giêsu bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”.

Đó là lời Chúa.

CỘNG ĐOÀN : Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa.

3. HUẤN TỪ CỦA BỀ TRÊN (về bản chất đời sống tu trì và đặc sủng của Dòng)[13].

4. TRAO ÁO DÒNG VÀ KHĂN LÚP

(Từng Ứng sinh tiến lên trước mặt Bề trên để nhận lúp)

BỀ TRÊN :  Em hãy nhận lúp này như dấu chỉ em hoàn toàn tùng phục Chúa Kitô và hiến thân phục vụ Giáo hội.

ỨNG SINH  : Amen.

5. LỜI NGUYỆN CỘNG ĐOÀN[14]

BỀ TRÊN:Chị em thân mến, nhớ lại lời Chúa Kitô đã phán: “Không có Thầy, các con không thể làm được việc gì”. Chúng ta hãy nhờ Người mà van nài lòng từ bi của Chúa Cha để cầu nguyện cho các em gia nhập Tập viện hôm nay.[15]

X. Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã kêu gọi các môn đệ đi theo Chúa, và ban Thần Khí để các Ngài trở thành những người nhiệt tâm loan báo Tin Mừng. Xin cho chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa, và đáp trả bằng sự tiến bước theo Người trong tin yêu và phó thác. Chúng con cầu xin Chúa.

Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

X. Lạy Chúa, qua Nhiệm Tích Thánh Tẩy, chúng con đã được ơn tái sinh, hôm nay, chúng con bước vào con đường tuân giữ các lời khuyên Phúc Âm. Xin giúp chúng con sống Bí tích Thánh Tẩy cách tận căn và sung mãn hơn. Chúng con cầu xin Chúa.

X. Xin Chúa đoái thương khơi động nơi chúng con tình huynh đệ chân thành, giúp chúng con luôn biết củng cố ý định thánh thiện của mình, tỉnh thức chờ đợi Đấng Chí Thánh, để xứng đáng được chấp nhận vào dự tiệc cưới với Người trên trời. Chúng con cầu xin Chúa.

X. Xin Chúa ban cho Hội dòng chúng con có nhiều ơn gọi, và trợ giúp chúng con trở thành những người nhiệt tâm loan báo Tin Mừng Nước Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

 1. Xin Chúa xuống muôn ơn lành cho các Bề trên, cho cha mẹ và hết thảy những ai đã thương giúp chúng con đạt tới ơn gọi dâng hiến trong đời sống tu trì. Chúng con cầu xin Chúa[16].

BỀ TRÊN: Lạy Cha là Đấng tác tạo và ban ơn thiên triệu, xin nhậm lời chúng con, và ban cho chúng con cùng với các em chúng con đây là những người ao ước bước theo Con Cha trong đời sống tu trì. Xin cho chúng con biết tìm kiếm Thánh ý Cha, và thực thi ý định của Cha về các em này. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con[17].

CỘNG ĐOÀN:Amen.

Bề trên tuyên bố năm Tập bắt đầu, rồi trao các Tân Tập sinh cho chị Giám tập[18].

6. KẾT THÚC

BỀ TRÊN : “NGỢI KHEN CHÚA GIÊSU KITÔ”

CỘNG ĐOÀN :  Tạ ơn Chúa ( rồi hát bài tạ ơn)[19].

Tập sinh cúi chào Bàn thờ rồi về chỗ ngồi.

  ******

NGHI THỨC KHẤN LẦN ĐẦU

CỬ HÀNH TRONG THÁNH LỄ

(OP II nn. 14-42)

Nghi thức này được cử hành trong Thánh lễ. Không được làm trọng thể.[20]

Cử hành Thánh lễ theo ngày Phụng vụ hoặc Thánh lễ Khấn Lần Đầu

Đặt ghế cho Bề trên ngồi nhận lời khấn nơi thuận tiện trong gian cung thánh.[21]

Rước trước Thánh lễ: theo trình tự – các Khấn sinh, chị Giám tập, Bề trên Tổng quyền. Tới gian thánh, mọi người cúi đầu chào bàn thờ rồi về chỗ.[22]

1. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

1.1.  CA NHẬP LỄ

1.2. LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ[23]

Lạy Chúa, chính nhờ Chúa ban ơn soi sáng chị em chúng con đây đã quyết tâm theo Chúa Ki-tô và sống gần gũi Người hơn nữa. Chúa đã dẫn đưa những người chị em này đến chặng đường hiện tại, xin cũng ban cho họ hiến trọn cuộc đời cho Chúa mà không ngần ngại so đo. Chúng con cầu xin.

CỘNG ĐOÀN: Amen.

1.3 BÀI ĐỌC: (Cl 3,12-17)[24]

Bài trích thư thánh Phao-lô Tông Đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê

Anh em thân mến, anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân.

Ước chi lời Đức Kitô ngự giữ anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh hứng. Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.

Đó là Lời Chúa.

 CỘNG ĐOÀN: Tạ ơn Chúa.

1.4 ĐÁP CA: (Tv 33,2-9)[25]

1.5 AL-LÊ-LU-IA: (Pl 3,8-9)[26]

1.6 TIN MỪNG: (Mt 19,16-26)[27]

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Mát-thêu

Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?”. Đức Giêsu đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt? chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn.” Người ấy hỏi: “Điều răn nào?” Đức Giêsu đáp: “Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. Ngươi phải thờ cha kính mẹ”, và “Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình.” Người thanh niên ấy nói: “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?” Đức Giêsu đáp: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

Bấy giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ của Người: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa. Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: “Thế thì ai có thể được cứu?” Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được”.

Đó là Lời Chúa.

CỘNG ĐOÀN: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

1.7 Không có Kinh Tin Kính, mặc dù hôm ấy là ngày Phụng vụ buộc phải có[28]

2. PHẦN NGHI THỨC

1. XƯỚNG DANH VÀ THẨM VẤN

1.1.  XƯỚNG DANH

Sau bài giảng, Chủ tế và Cộng đoàn ngồi, các Tập sinh đứng.

Chị Giám tập xướng tên các Tập sinh, từng người: “Thưa có”, rồi tiến lên cung nguyện, cúi đầu chào Bàn thờ[29]

1.2. THẨM VẤN

CHỦ TẾ :  Các con thân mến, các con xin Thiên Chúa và Hội thánh điều gì?[30]

TẬP SINH : Chúng con xin Chúa và Hội thánh thương cho chúng con gia nhập Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, Xuân Lộc, thánh hiệu Catarina Siena

CHỦ TẾ :   Các con thân mến, các con đã được Nước và Thánh Thần thánh hiến cho Thiên Chúa, các con có muốn kết hiệp với Người cách chặt chẽ hơn bằng một danh hiệu mới do việc khấn Dòng không?

TẬP SINH : Thưa con muốn.

CHỦ TẾ : Để được hoàn toàn theo Chúa Kitô, các con có muốn giữ Đức Khiết tịnh vì Nước Trời, tự nguyện giữ Đức Khó nghèo và lấy Đức Tuân phục làm của lễ dâng lên Thiên Chúa không?

TẬP SINH : Thưa con muốn.

CHỦ TẾ : Xin Thiên Chúa toàn năng đoái thương ban Ơn Thánh Người cho các con.

CỘNG ĐOÀN : Amen.

1.3.  CHỦ TẾ CẦU NGUYỆN: (Cộng đoàn đứng)

Chúng ta dâng lời cầu nguyện:

Lạy Cha, chúng con nài xin Cha đoái nhìn đến các chị em đây, hôm nay trước mặt Hội thánh, các chị khấn giữ các lời khuyên Phúc Âm để bước theo Con Cha, xin thương cho đời sống của các chị làm vinh danh Cha, đồng thời mưu ích cho phần rỗi muôn dân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con[31].

CỘNG ĐOÀN: Amen

2. TUYÊN KHẤN (cộng đoàn ngồi)

*Các Tập sinh tiến lên trước mặt Bề trên và hai nhân chứng, đọc công thức tuyên khấn[32].

Để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi và đáp lại tình Chúa yêu thương chọn con, hôm nay, trong tay Bề trên Tổng quyền ……….(a)

Con là …………………………………………………………………..…………………… (b)

Tuyên khấn sống Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục, theo Tu Luật Thánh Âu-gu-tinh và Luật Dòng Đa Minh Tam Hiệp, Xuân Lộc, thánh hiệu Catarina Siena, trong …… năm.

Con xin phó thác đời con cho Hội dòng, để nhờ ơn Chúa Thánh Linh và sự phù trợ của Đức Trinh Nữ Maria, Cha Thánh Đa Minh, Thánh Nữ Tiến sĩ Catarina Siena và các Thánh, con quyết tâm cùng với chị em sống đức ái hoàn hảo theo ơn gọi Đa Minh.(c)

*Sau khi đọc Lời Khấn, các khấn sinh trao bản Khấn cho Bề trên, lên ký sổ Chứng Thư Khấn, rồi trở lại xếp hàng trước cung nguyện. 

* Vị nhận lời khấn (đứng) tuyên bố:

“Chị dùng quyền Chúa ban, nhân danh Giáo hội, chị nhận lời các em tuyên khấn trong Dòng Đa Minh Tam Hiệp, Xuân Lộc, Thánh hiệu Catarina Siena. Chị thiết tha dâng các em cho Thiên Chúa, để các em hoàn thành việc hiến dâng với Hy Lễ Thánh Thể. Vậy các em hãy trung tín với Lời Tuyên Khấn, và chu toàn sứ vụ mà Giáo hội và Hội dòng ủy thác cho các em”.

(Cộng đoàn có thể vỗ tay, trong khi đó Bề trên chúc bình an cho từng Khấn sinh)

* Các Khấn sinh quỳ, hát Tiền Xướng:

Lạy Chúa, xin hãy nhận như lời Chúa đã hứa. Để con được sống. Xin đừng để con phải hổ thẹn và luống công đợi chờ!

3. TRAO KHĂN LÚP VÀ SÁCH HIẾN PHÁP

3.1.  TRAO KHĂN LÚP (các Khấn sinh tiến lên quỳ trước mặt Chủ tế để nhận lúp)

CHỦ TẾ : Các con hãy lãnh nhận lúp này như dấu chỉ các con hoàn toàn tùng phục Chúa Kitô và hiến thân phục vụ Hội thánh.

KHẤN SINH : Amen.

(Có thể dạo đàn hoặc hát bài hát thích hợp).

3.2.  TRAO HIẾN PHÁP

CHỦ TẾ : Các con hãy lãnh nhận sách Hiến Pháp của Hội dòng và hãy dùng cả đời sống mà chứng tỏ điều các con đã chuyên cần học tập[33].

KHẤN SINH : Amen (rồi lên lãnh sách Hiến Pháp).

(Có thể dạo đàn hoặc hát bài thích hợp)[34]

4. LỜI NGUYỆN CỘNG ĐOÀN[35](nếu có nghi lễ khấn trọn đời, chỉ đọc lời nguyện kết)

*Cộng đoàn đứng, Khấn sinh quỳ.

CHỦ TẾ: Anh chị em thân mến, chúng ta đang cử hành Mầu Nhiệm Phục Sinh của Chúa Kitô và lễ khấn lần đầu của chị em đây, chúng ta hãy cùng nhau nhờ Đức Kitô, dâng lời khẩn nguyện lên Thiên Chúa Cha toàn năng[36]:

1. Xin cho các vị chủ chăn trong Hội thánh luôn hiệp thông với nhau trong tình huynh đệ, và trở thành những vị Mục tử như lòng Chúa mong muốn. Chúng con cầu xin Chúa.

2. Xin cho các chị em hôm nay dâng mình cho Chúa Kitô, biết noi gương các trinh nữ khôn ngoan, cần mẫn loan báo Tin Mừng cho đèn luôn đầy dầu Đức Tin và Đức Mến. Chúng con cầu xin Chúa.

3. Xin cho chị em hôm nay tuyên khấn giữ các Lời khuyên Phúc âm, được gia tăng ơn thánh thiện mà Bí tích Rửa Tội đã mời họ vào tham dự. Chúng con cầu xin Chúa.

4. Xin Chúa chúc lành và tuôn đổ tình thương Chúa trên cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, những vị đã hướng dẫn chúng con trong đời dâng hiến, và cho tất cả cộng đoàn dân Chúa đây, được trở nên hình ảnh sống động của Đức Kitô.

* (Cộng đoàn đứng, Khấn sinh quỳ)

CHỦ TẾ: Chúng ta dâng lời cầu nguyện:

Lạy Cha, xin bảo vệ gia đình Cha và đoái thương ban cho các Chị Em đây, là những người đang dâng lên Cha của lễ đầu mùa, được sức mạnh Thánh Thần, để trung tín thi hành những điều các Chị đã tuyên hứa và hiến thân phục vụ Cha với một tâm hồn thực sự tự do. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con[37].

CỘNG ĐOÀN: Amen.

* Khấn sinh đứng lên, cúi đầu chào Bàn thờ, rồi trở về chỗ ngồi.

3. PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

1. LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ và lời cầu chúng con dâng lên Chúa cùng với lời tuyên khấn lần đầu của chị em chúng con. Xin rộng tay giáng phúc cho những hoa quả đầu tiên này, để những hoa quả thâu lượm được trong tương lai còn đẹp đẽ hơn nữa. Chúng con cầu xin….

2. KINH TIỀN TỤNG

X: Chúa ở cùng anh chị em.

Đ: Và ở cùng Cha.

X: Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ: Chúng con đang hướng về Chúa

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ: Thật là chính đáng.

Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

Người tựa đoá hoa tinh tuyền, sinh từ lòng Đức Trinh Nữ. Người đã từng dạy chúng con rằng: ai giữ lòng trong sạch thì thật có phúc; và nếp sống của Người cũng nêu cao gương mẫu tuyệt vời về đức khiết tịnh. Người vẫn mong ước làm theo Thánh ý, và khi vâng lời cho đến chết vì chúng con, Người đã hiến dâng chính mình làm của lễ toả hương thơm ngào ngạt đẹp lòng Cha. Người đã dành riêng cho mình những ai vì Cha mà từ bỏ mọi sự dưới đất để phục vụ Cha là Đấng uy linh cao cả, và Người bảo đảm là họ sẽ tìm được kho báu trên trời.

Vì thế, hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha và tung hô rằng:

CỘNG ĐOÀN:Thánh – Thánh – Thánh…

Khi đã chúc: “Bình an của Chúa…” rồi, Chủ tế cúi đầu ban bình an cho các Tân Khấn sinh – đoạn nói với cộng đoàn:  “Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau”. Bấy giờ Bề trên và Cộng đoàn tỏ tình thân yêu các Tân Khấn sinh bằng cách cúi đầu.

3. CA HIỆP LỄ

4. LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Chúa, chúng con vừa vui sướng lãnh nhận Bánh bởi trời nhân ngày những người con Chúa đây tận hiến trót cuộc đời cho Chúa. Cúi xin Chúa làm cho lòng họ cháy lửa yêu mến Chúa Thánh Thần, và cho họ mãi kết hợp cùng Đức Giêsu Ki-tô, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

5. NGHI THỨC KẾT LỄ THEO THƯỜNG LỆ

6. HÁT TẠ.

 *****

NGHI THỨC KHẤN TRỌN ĐỜI

CỬ HÀNH TRONG THÁNH LỄ

(OP II nn. 43 – 84)

 – Nghi thức Khấn Trọn đời nên cử hành vào ngày Chúa Nhật, ngày lễ trọng kính Chúa, Đức Mẹ hay các Thánh trổi vượt về đời sống tu trì[38].

Nghi thức này cử hành riêng biệt, không được làm chung với các nghi thức khác[39].

Nên cử hành Thánh lễ theo ngày Phụng vụ, hay Thánh lễ có nghi thức riêng ngày khấn trọn đời theo luật Phụng vụ cho phép[40].

Phải đặt ghế Bề trên ngồi nhận lời Khấn nơi thuận tiện trong gian cung thánh. Ghế các người tuyên khấn xếp thế nào cho giáo dân thấy rõ Lễ nghi.

Ngoài những lễ phục và những gì cần thiết để cử hành Thánh lễ, cần dọn thêm: SÁCH NGHI LỄ KHẤN DÒNG, SỔ CHỨNG THƯ KHẤN VÀ NHẪN[41].

Nếu vì lý do mục vụ cũng có thể dâng Thánh lễ ở nhà thờ Chánh toà, chính xứ hay nhà thờ lớn.

Nếu có hai hoặc nhiều Dòng muốn tuyên khấn chung trong một Thánh lễ, thì nên tuyên khấn ở Nhà thờ Chánh tòa, nhà thờ xứ hay nhà thờ đặc biệt. Có Đức Giám mục chủ toạ.

Các Khấn sinh sẽ đọc lời khấn trước mặt Bề trên của mình[42].

Nghi thức này cử hành long trọng[43].

Có đọc Kinh Tin Kính trong các Lễ Trọng theo Luật Chữ Đỏ[44].

Không đọc lời nguyện Tín hữu[45].

1. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

 CỬ HÀNH THEO THƯỜNG LỆ[46]

KINH VINH DANH

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho hồng ân Bí tích Thánh tẩy khơi dậy trong tâm hồn các tu sĩ sắp tuyên khấn đây chí nguyện theo chân Đức Ki-tô và gắn bó với Người. Xin ban ơn cho họ sống theo Tin Mừng cách quyết liệt hơn, hầu làm cho Giáo hội ngày càng trở nên thánh thiện và hăng say làm việc tông đồ.

Chúng con cầu xin …

CỘNG ĐOÀN: Amen.

BÀI ĐỌC I

* Bài trích sách Diễm ca (Dc 2,8-14)[47]

Tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây, kìa chàng đang tới, nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi. Người yêu tôi chẳng khác gì linh dương, tựa hồ chú nai nhỏ.

Kìa chàng đang đứng sau bức tường nhà, nhìn qua cửa sổ, rình qua chấn song. Người yêu của tôi lên tiếng bảo: “Dậy đi em, bạn tình của anh, người đẹp của anh, hãy ra đây nào! Tiết đông giá lạnh đã qua, mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi. Sơn hà nở rộ hoa tươi và mùa ca hát vang trời về đây. Tiếng chim gáy văng vẳng trên khắp đồng quê ta. Vả kia đã kết trái non, vườn nho hoa nở thơm hương ngạt ngào. Dậy đi em, bạn tình của anh, người đẹp của anh, hãy ra đây nào! Bồ câu của anh ơi, em ẩn trong hốc đá, trong vách núi cheo leo. Nào, cho anh thấy mặt, nào, cho anh nghe tiếng, vì tiếng em ngọt ngào và mặt em duyên dáng.”

Đó là Lời Chúa.

CỘNG ĐOÀN: Tạ ơn Chúa.

* Bài trích sách Tiên tri Isaia (Is 61,9-11)

Dòng dõi các ngươi sẽ nức tiếng giữa chư dân, và giống nòi các ngươi sẽ lừng danh giữa muôn nước. Tất cả những ai thấy các ngươi sẽ biết rằng các ngươi là một dòng dõi được ĐỨC CHÚA ban phúc lành.

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ ĐỨC CHÚA, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao! Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh, như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang.

Như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc, như vườn tược cho nở hạt sinh mầm, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng cũng sẽ làm trổ hoa công chính, làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân.

Đó là Lời Chúa.

CỘNG ĐOÀN: Tạ ơn Chúa.

*Bài trích sách Samuen quyển thứ nhất (1Sm 3,1-10)

Cậu bé Samuen phụng sự ĐỨC CHÚA, có ông Ê-li trông nom. Thời ấy, lời ĐỨC CHÚA thì hiếm và thị kiến cũng không hay xảy ra. Một ngày kia, ông Êli đang ngủ ở chỗ ông, mắt ông đã bắt đầu mờ, ông không còn thấy nữa. Đèn của Thiên Chúa chưa tắt và Samuen đang ngủ trong đền thờ ĐỨC CHÚA, nơi có đặt Hòm Bia Thiên Chúa. ĐỨC CHÚA gọi Samuen. Cậu thưa: “Dạ, con đây!” Rồi chạy lại với ông Êli và thưa: “Dạ, con đây, Thầy gọi con.” Ông bảo: “Thầy không gọi con đâu, con về ngủ đi”. Cậu bèn đi ngủ. ĐỨC CHÚA lại gọi Samuen lần nữa. Samuen dậy, đến với ông Êli và thưa: “Dạ, con đây, thầy gọi con”. Ông bảo: “Thầy không gọi con đâu, con ạ. Con về ngủ đi.” Bấy giờ Samuen chưa biết ĐỨC CHÚA, và lời ĐỨC CHÚA chưa được mặc khải cho cậu. ĐỨC CHÚA lại gọi Samuen lần thứ ba. Cậu dậy, đến với ông Êli và thưa: “Dạ con đây, Thầy gọi con”. Bấy giờ ông Êli hiểu là ĐỨC CHÚA gọi cậu bé. Ông Êli nói với Samuen: “Con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa: “Lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.” Samuen về ngủ ở chỗ của mình. ĐỨC CHÚA đến, đứng đó và gọi như lần trước: “Samuen! Samuen!” Samuen thưa: “Xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.”

Đó là Lời Chúa.

CỘNG ĐOÀN: Tạ ơn Chúa.

ĐÁP CA: (Tv 44,11-12.14-15.16-17)[48]

BÀI ĐỌC II:

* Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê (Pl 2,1-4)

Anh em thân mến,

Nếu quả thật sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong Thần Khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác.

Đó là Lời Chúa.

CỘNG ĐOÀN: Tạ ơn Chúa.

*Bài trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê (Cl 3,1-4)[49]

Anh em thân mến, anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang.

Đó là Lời Chúa.

CỘNG ĐOÀN: Tạ ơn Chúa.

*Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ

(1Ga 4,7-16)

Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.

Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được rằng chúng ta ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng ta: đó là Người đã ban Thần Khí của Người cho chúng ta. Phần chúng tôi, chúng tôi đã chiêm ngưỡng và làm chứng rằng: Chúa Cha đã sai Con của Người đến làm Đấng cứu độ thế gian. Hễ ai tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở lại trong người ấy và người ấy ở lại trong Thiên Chúa. Còn chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.

Đó là Lời Chúa.

CỘNG ĐOÀN: Tạ ơn Chúa.

AL-LÊ-LU-IA (Gl 6,14)[50]

PHÚC ÂM:

* Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu

(Mt 19,16-22)[51]

Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” Đức Giêsu đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn.” Người ấy hỏi: “Điều răn nào?” Đức Giêsu đáp: “Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. Ngươi phải thờ cha kính mẹ”, và “Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình.” Người thanh niên ấy nói: “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?” Đức Giêsu đáp: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

Đó là Lời Chúa.

CỘNG ĐOÀN: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

* Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan (Ga 15,9-17)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:

“Như Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”

Đó là Lời Chúa.

CỘNG ĐOÀN: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

* Bài trích Phúc âm theo Thánh Matthêu

(Mt 25,1-13)[52]

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn, vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên: “Chú rể kia rồi, ra đón đi!” Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: “Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!”. Các cô khôn đáp: “Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn”. Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: “Thưa Ngài, thưa Ngài! Mở cửa cho chúng tôi với!” Nhưng Người đáp: “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai!” Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.

 Đó là Lời Chúa.

CỘNG ĐOÀN: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

2. PHẦN NGHI THỨC

1. XƯỚNG DANH VÀ THẨM VẤN

 1.1 XƯỚNG DANH

* Sau bài giảng hoặc sau nghi thức Khấn Lần Đầu, vị Chủ tế, và cộng đoàn ngồi – Khấn sinh đứng.

* Chị Giám học xướng tên các Khấn sinh. Từng Khấn sinh: “Thưa có” rồi tiến lên trước mặt vị Chủ tế, cúi đầu chào Bàn thờ[53]

 1.2 THẨM VẤN

CHỦ TẾ :  Các con thân mến, các con xin Thiên Chúa và Hội thánh điều gì?[54]

KHẤN SINH : Chúng con là những người bước theo Chúa Kitô, chúng con xin được sống trong gia đình Phúc Âm này suốt đời.

CHỦ TẾ : Các con thân mến, nhờ Bí tích Rửa Tội, các con đã chết cho tội và được thánh hiến cho Thiên Chúa, các con có muốn tự hiến cho Thiên Chúa cách mật thiết hơn nữa bằng Lời khấn Trọn đời không?[55]

KHẤN SINH : Thưa con muốn.

CHỦ TẾ : Các con có muốn nhờ ơn Chúa giúp, tuân giữ trọn đời nếp sống Khiết tịnh, Khó nghèo và Tuân phục mà Chúa Kitô và Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Người đã chọn không?

KHẤN SINH : Thưa con muốn.

CHỦ TẾ : Các con có muốn tha thiết sống theo Phúc Âm, tuân giữ Luật Dòng Đa Minh Tam Hiệp để hiến thân phục vụ Chúa Kitô và Hội thánh theo Đoàn sủng của Dòng không?

KHẤN SINH : Thưa con muốn.

CHỦ TẾ : Nguyện xin Đấng đã khởi sự việc lành nơi các con, chính Người cũng hoàn thành việc ấy cho tới ngày Chúa Kitô ngự đến.[56]

CỘNG ĐOÀN : Amen.

2. KINH CẦU CÁC THÁNH

CHỦ TẾ: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy thiết tha nài xin Đức Mẹ và các Thánh chuyển cầu trước toà Thiên Chúa, Đấng ban phát mọi ơn lành, xin Người củng cố quyết định mà Người đã đoái thương gợi lên trong các chị em đây[57].

* Thầy phó tế nói: Chúng ta hãy quỳ gối xuống.

(Nếu trong Mùa Phục Sinh và Chúa nhật, thì mời cộng đoàn đứng)[58]

* Dẫn:

* Ca đoàn hát kinh cầu các Thánh[59]

(Có thể thêm tên Thánh các Khấn sinh. Thêm câu “Các Thánh Tử Đạo Việt Nam” trước câu “các Thánh Nam Nữ của Thiên Chúa”).

* Sau Kinh Cầu, Chủ tế đọc:

Lạy Cha, chúng con nài xin Cha nhận lời dân Cha khẩn cầu, mà ban ơn bởi trời dọn lòng các tôi tớ Cha, để lửa Chúa Thánh Thần tinh luyện các tâm hồn đã hiến dâng cho Cha khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, và làm bừng cháy lên ngọn lửa mến yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.[60]

CỘNG ĐOÀN:Amen.

* Thầy phó tế mời cộng đoàn ngồi. Khấn sinh đứng.

3. TUYÊN KHẤN

*Chủ tế ngồi. Khấn sinh từng người tiến lên trước mặt Bề trên và hai nhân chứng, đọc công thức tuyên khấn.

Để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi và đáp lại tình Chúa yêu thương chọn con, hôm nay, trước sự hiện diện của Đức Cha ………………………………………….……………………….. , Giám mục Giáo phận Xuân Lộc cùng cộng đồng Dân Chúa và trong tay Bề trên Tổng quyền …………………………………………………………………….………… (a)

Con là …………………………………………..……………………………………… (b)

Tuyên khấn sống Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục, theo Tu Luật Thánh Âu-gu-tinh và Luật Dòng Đa Minh Tam Hiệp, Xuân Lộc, thánh hiệu Catarina Siena, cho đến chết.

Con xin phó thác đời con cho Hội dòng.

Con quyết tâm cùng với chị em sống đức ái hoàn hảo theo ơn gọi Đa Minh. (c)

* Sau khi đọc Lời Khấn, Khấn sinh đưa bản Khấn lên bàn (Đặt nơi trang trọng trước Bàn thờ) ký, để lại đó – kế, ký sổ Chứng Thư Khấn, rồi ra sắp hàng trước cung nguyện.

*Vị nhận Lời Khấn (đứng) tuyên bố:

“Chị dùngquyền Chúa ban, nhân danh Giáo hội, chị nhận lời các em tuyên khấn trong Dòng Đa Minh Tam Hiệp, Xuân Lộc, Thánh hiệu Catarina Siena. Chị thiết tha dâng các em cho Thiên Chúa để các em hoàn thành việc hiến dâng với Hy Lễ Thánh Thể. Vậy các em hãy trung tín với Lời Tuyên Khấn, và chu toàn sứ vụ mà Giáo hội và Hội dòng đã uỷ thác cho các em.”

* Các Khấn sinh quỳ, hát Tiền Xướng:

Lạy Chúa, xin hãy nhận con như Lời Chúa đã hứa, để con được sống. Xin đừng để con phải hổ thẹn và luống công đợi chờ!

4. LỜI NGUYỆN THÁNH HIẾN KHẤN SINH[61]

* Cộng đoàn đứng, Khấn Sinh quỳ

* Chủ tế giang tay đọc lời nguyện Thánh Hiến.

Lạy Cha là Đấng tác tạo và bảo vệ quyết định thánh thiện, chúng con ngợi khen Cha, vì nhờ Ngôi Lời, Cha đã yêu thương tạo dựng nhân loại trong Chúa Thánh Thần và cho họ được liên kết với Cha, đến nỗi Cha đã lấy hình ảnh Cha và sự sống vĩnh cửu, mà trang điểm gia đình nhân loại lộng lẫy như Tân Nương.

Nhưng khi loài người bị ma quỷ mưu mô lừa dối và dứt bỏ tình nghĩa với Cha, Cha cũng không nỡ loại trừ khỏi giao ước hôn nhân, lại còn tỏ lòng thương yêu muôn thuở đối với Nô-ê tôi tớ Cha, và đã tái lập giao ước thuở ban đầu.

Sau cùng, tới thời viên mãn, từ gốc Giê-sê, Cha đã cho Đức Trinh Nữ xuất hiện. Bởi phép Chúa Thánh Thần và quyền năng Cha, Đức Trinh Nữ đã sinh hạ Đấng Cứu Thế mà vẫn còn tinh tuyền. Đấng Cứu Thế đã sống khó nghèo, khiêm tốn và tuân phục, để trở nên nguyên nhân và gương mẫu cho mọi đời sống thánh thiện. Người đã thiết lập Hội thánh như Bạn Trăm Năm, và thương yêu Hội thánh đến nỗi thí mạng sống và thánh hoá Hội thánh bằng chính Máu Người.

Vì thế, lạy Cha, Cha đã khôn ngoan an bài cho có muôn vàn thiếu nữ theo chân Người, để họ trở nên những môn đệ đích thực của Đức Kitô.

Vậy lạy Cha, chúng con khẩn khoản nài xin Cha ban lửa Thánh Thần xuống trên những con cái Cha đây, để nuôi dưỡng quyết định nhiệt thành mà Cha đã khơi lên trong lòng họ.

Lạy Cha, xin cho sáng rực lên trong họ ánh tinh tấn của Bí tích Rửa Tội và đời sống thanh sạch. Xin cho họ được nhiệt thành yêu mến gắn bó với Cha, vì họ đã liên kết với Cha bằng lời khấn dòng. Xin cho họ được trung tín với Đức Kitô, yêu mến Hội thánh là hiền mẫu, và lấy tình thương yêu mà nhắc nhở mọi người về niềm hy vọng hạnh phúc trên trời.

Lạy Cha Chí Thánh, xin thương hướng dẫn các con cái Cha và bênh đỡ họ trên đường đời, để sau cùng khi tới trước toà Đấng Tối Cao, họ không phải nghe lời nghiêm thẳng của vị Thẩm Phán nhưng được nghe tiếng Đức Kitô mời vào dự tiệc cưới trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

CỘNG ĐOÀN:Amen.

5. LÀM PHÉP VÀ TRAO NHẪN

CHỦ TẾ : Ơn phù trợ chúng con ở nơi Danh Chúa.

CỘNG ĐOÀN : Là Đấng tạo thành trời đất.

CHỦ TẾ : Chúa ở cùng anh chị em.

CỘNG ĐOÀN : Và ở cùng Cha.

CHỦ TẾ  : Chúng ta hãy cầu nguyện:

Lạy Cha là Đấng tạo thành và bảo toàn nhân loại, là Đấng ban phát mọi ơn lành. Xin Cha làm phép (+) những chiếc nhẫn này, để những ai mang nhẫn này như dấu chỉ lòng trung thành, nhờ Cha bênh vực chở che được đạt tới hạnh phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

CỘNG ĐOÀN : Amen (Cộng đoàn ngồi).

* Chủ tế rảy nước Thánh trên nhẫn.

Khấn sinh tiến lên quỳ lãnh nhẫn.

* Chủ tế trao nhẫn cho từng Khấn sinh và nói[62]

Con hãy lãnh nhận chiếc nhẫn này và giữ trọn lòng trung tín với Đức Kitô, để con đáng được nhận vào dự tiệc cưới hân hoan muôn đời.

KHẤN SINH:Amen.

* Trong khi trao nhẫn, ca đoàn hát tiền xướng với Thánh vịnh 44 hoặc bài thích hợp:

“Tôi đã được đính hôn với chính Đấng là Con Một Chúa Cha hằng hữu, là Con của Thánh Mẫu và là Đấng Cứu Chuộc toàn thể nhân loại.”

* Sau đó, các Khấn sinh hướng về phía Bề trên:

BỀ TRÊN XÁC NHẬN:

Kể từ giờ phút này, chị xác nhận các em là những phần tử chính thức của Hội dòng, được chung hưởng mọi quyền lợi trong cộng đoàn[63].

* Cộng đoàn có thể vỗ tay, trong khi đó Bề trên chúc bình an cho từng Khấn sinh.[64]

6. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC

*Cộng đoàn đứng, Khấn sinh quỳ.

CHỦ TẾ:

Chúng ta dâng lời cầu nguyện:

Lạy Cha, xin thương đến các chị em ngày hôm nay tận hiến trọn đời cho Cha. Xin làm cho quyết tâm của các chị thêm vững mạnh để các chị bền lòng theo Chúa Kitô, không bao giờ lùi bước, nhờ đó cuộc đời của các chị sẽ trở nên lời chứng của Tin Mừng và của tình huynh đệ. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

CỘNG ĐOÀN: Amen.

*Khấn sinh chuẩn bị dâng lễ vật.

3. PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

1. LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ:

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của các con cái Chúa đây. Họ đã tuyên khấn sống theo những Lời khuyên Phúc âm dạy, xin Chúa dủ lòng thương nâng đỡ họ suốt đời. Chúng con cầu xin…

2. KINH TIỀN TỤNG

X :   Chúa ở cùng anh chị em

Đ :   Và ở cùng Cha.

X :   Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ :   Chúng con đang hướng về Chúa.

X :   Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ :   Thật là chính đáng.

Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo, và sinh ơn cứu độ cho chúng, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Người tựa đoá hoa tinh tuyền, sinh từ lòng Đức Trinh Nữ. Người đã từng dạy chúng con rằng: ai giữ lòng trong sạch thì thật có phúc; và nếp sống của Người cũng nêu cao gương mẫu tuyệt vời về đức khiết tịnh. Người vẫn mong ước làm theo Thánh ý, và khi vâng lời cho đến chết vì chúng con, Người đã hiến dâng chính mình làm của lễ toả hương thơm ngào ngạt đẹp lòng Cha. Người đã dành riêng cho mình những ai vì Cha mà từ bỏ mọi sự dưới đất để phục vụ Cha là Đấng uy linh cao cả và người bảo đảm là họ sẽ tìm được kho báu trên trời.

Vì thế, hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha và tung hô rằng:

CỘNG ĐOÀN: Thánh- Thánh- Thánh…

 KINH NGUYỆN THÁNH THỂ

a. Trong kinh nguyện Thánh Thể I, có kinh “Hanc igitur” riêng như sau:

Vì vậy, lạy Chúa, xin khoan hồng chấp nhận và đoái thương thánh hoá lễ vật của chúng con là tôi tớ Chúa, nhất là của các nữ tỳ Chúa mà chúng con dâng lên Chúa trong ngày họ tận hiến, để nhờ ơn Chúa rộng ban, hôm nay họ tận tình liên kết với Con Chúa, thì đến ngày tận thế, họ được hân hoan đón rước Người đến trong vinh quang.

 b. Nếu làm lời nguyện Thánh Thể II, thì ở kinh “Memores igitur” khi đã đọc: “và toàn thể Hàng Giáo sĩ”, thêm :

Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến các chị em đây đã từ bỏ mọi sự vì Chúa, để họ tìm thấy Chúa trong mọi sự, và biết quên mình lo cho nhu cầu mọi người.

 c. Nếu làm lời nguyện Thánh Thể III, thì kinh “Memores igitur” khi đã đọc: “Và tất cả dân riêng Chúa” thêm:

Lạy Chúa, xin đoái thương cho các nữ tỳ Chúa đây được vững vàng trong ý định thánh thiện của họ, vì họ cố gắng nhiệt thành theo Đức Kitô Con Chúa, trong khi họ minh chứng đời sống theo Phúc Âm và tình bác ái huynh đệ.

 d. Nếu làm lời nguyện Thánh Thể IV, thì ở kinh “Unde et nos” khi đã đọc: “Sau là tất cả Hàng Giáo sĩ ” thêm:

Và những chị em đây hôm nay đã trọn đời tự hiến cho Chúa bằng lời Khấn Dòng.

4. Khi đã chúc: “Bình an của Chúa…” rồi, Chủ tế cúi đầu ban bình an cho các Tân Khấn sinh – đoạn nói với cộng đoàn: “Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau”. Bấy giờ Bề trên và Cộng đoàn tỏ tình thân yêu các Tân Khấn sinh bằng cách cúi đầu.

 CA HIỆP LỄ

4. LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Chúa, chúng con vừa vui sướng lãnh nhận Bánh bởi trời nhân ngày những người con Chúa đây tận hiến trót cuộc đời cho Chúa. Cúi xin Chúa làm cho lòng họ cháy lửa yêu mến Chúa Thánh Thần và cho họ mãi mãi kết hợp cùng Đức Giêsu Kitô, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

NGHI THỨC KẾT LỄ

* Đọc lời nguyện Hiệp lễ rồi, Vị Chủ tế nói:

Xin Thiên Chúa, Đấng soi sáng và tác thành ý định thánh thiện, ban ơn gìn giữ các con luôn mãi, để các con được trung tín thi hành các nhiệm vụ thuộc ơn Thiên Triệu của các con.

KHẤN SINH : Amen

CHỦ TẾ  : Xin Thiên Chúa làm cho các con trở nên nhân chứng và biểu hiệutình yêu Chúa trước mặt mọi người.

KHẤN SINH  : Amen

CHỦ TẾ : Xin Thiên Chúa đoái thương làm cho lời khấn mà Người đã liên kết các con với Chúa Kitô ở dưới đất, được bền vững mãi trên trời.

KHẤN SINH : Amen.

Sau cùng, Vị Chủ tế làm phép lành cho mọi người.

Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con (+) và Thánh Thần, ban phúc lành cho tất cả anh chị em hiện diện trong Thánh lễ này.

CỘNG ĐOÀN  : Amen.

CHỦ TẾ  : Lễ xong chúc anh chị em về bình an.

CỘNG ĐOÀN  : Amen.

HÁT TẠ

******

  NGHI THỨC

TUYÊN LẠI LỜI KHẤN

DỊP NGÂN (KIM) KHÁNH KHẤN DÒNG

OP II nn. 85-97

Việc tuyên khấn trong dịp 25 năm, 50 năm khấn Dòng có thể làm trong Thánh lễ theo lễ nghi Ôn khấn nhưng không trọng thể.

Nếu Luật Phụng vụ cho phép, nên cử hành Thánh lễ ôn khấn với lễ phục trắng, trừ: Chúa nhật, Lễ Trọng, Lễ Kính, các ngày Mùa Vọng từ 17 – 24/12, các ngày Mùa Chay và Tuần Thánh.

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

1. CA NHẬP LỄ

2. LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Chúa, Chúa cho chúng con được dâng lời cảm tạ vì tình thương và lòng thành tín Chúa đã dành cho chị em chúng con đây. Xưa kia chính Chúa đã soi sáng cho họ hiến dâng trọn cuộc đời cho Chúa và hôm nay, họ muốn lặp lại lời dâng hiến ấy. Xin Chúa ban cho họ ngày càng quảng đại hơn để làm cho danh Chúa thêm rạng rỡ và góp phần vào công trình cứu độ loài người. Chúng con cầu xin…

CỘNG ĐOÀN: Amen.

 3 BÀI ĐỌC (Rm 12,1-13)

Bài trích thư thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Rôma

Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.

Dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi xin nói với từng người trong anh em: đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức, mỗi người tuỳ theo lượng đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho. Cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng một chức năng, thì chúng ta cũng vậy: tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Ki-tô, mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể. Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ, thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. Được ơn phục vụ, thì phải phục vụ. Ai dạy bảo, thì cứ dạy bảo. Ai khuyên răn, thì cứ khuyên răn. Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ toạ, thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm.

Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành; thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình; nhiệt thành, không trễ nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà.

Đó là lời Chúa.

CỘNG ĐOÀN:Tạ ơn Chúa

 4 ĐÁP CA

 5 PHÚC ÂM (Ga 12,24-26)

Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy.”

Đó là lời Chúa.

CỘNG ĐOÀN:Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

NGHI THỨC TUYÊN LẠI LỜI KHẤN

(Ngân- Kim khánh)

Sau khi nghe giảng, các chị Ngân (Kim) khánh tiến ra sắp hàng phía trước cung nguyện, cúi đầu chào Bàn thờ.

(Cộng đoàn đứng)

CHỦ TẾ  :    Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa Cha, Đấng ban ý chí kiên trì cho các chị em hôm nay tuyên lại lời Khấn trước mặt Hội thánh.

(Cộng đoàn thinh lặng trong giây lát)

TUYÊN LẠI LỜI KHẤN

* Cộng đoàn ngồi, các Khấn sinh quỳ gối, tuyên lại lời khấn:

Để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi và đáp lại tình Chúa yêu thương chọn con,(a)

Con là…………………………………………………….(b)

Xin tuyên lại lời khấn sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục, theo Tu luật Thánh Âu-gu-tinh và Luật dòng Đa Minh Tam Hiệp, Xuân Lộc, thánh hiệu Catarina Siena.

Nhờ ơn Chúa Thánh Linh và sự phù trợ của Đức Trinh Nữ Maria, Cha Thánh Đa Minh, Thánh nữ Tiến sĩ Catarina Sienna và các thánh, con quyết tâm cùng với chị em sống đức ái hoàn hảo theo ơn gọi Đa Minh.(c)

 CHỦ TẾ ĐỌC LỜI NGUYỆN

(Cộng đoàn và Khấn sinh đứng)

Chúng ta dâng lời cầu nguyện:

Lạy Cha là Đấng tác thành chân lý và đầy lòng từ bi, xin đoái thương nhận lời dân Cha nài xin, và nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin ban cho các chị em đây được ơn bền đỗ, để khi bước theo Chúa Kitô, các chị trung thành thực thi lời Khấn mà hôm nay, nhờ ơn Cha ban, các chị tuyên khấn lại dịp Ngân (Kim) Khánh Khấn Dòng. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Con Chúa, Chúa chúng con.

CỘNG ĐOÀN:  Amen.

* Cộng đoàn ngồi, Khấn sinh đứng, cúi chào bàn thờ rồi trở về chỗ ngồi.

PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

1. LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa đoái thương nhìn đến lễ vật của dân Chúa, lễ vật mà chị em chúng con đây dâng lên làm một với việc lặp lại lời Khấn giữ đức Thanh khiết, Khó nghèo và Vâng phục, đồng thời, xin làm cho các lễ vật đời này, trở nên nhiệm tích vĩnh cửu, và làm cho tâm trí những người hiến dâng của lễ, được trở nên giống hình ảnh Con Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CỘNG ĐOÀN: Amen.

2. KINH TIỀN TỤNG

X :  Chúa ở cùng anh chị em.

Đ :  Và ở cùng Cha.

X :  Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ :  Chúng con đang hướng về Chúa.

X :  Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ :  Thật là chính đáng.

Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo, và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Người tựa đoá hoa tinh tuyền, sinh từ lòng Đức Trinh Nữ. Người đã từng dạy chúng con rằng: ai giữ lòng trong sạch thì thật có phúc; và nếp sống của Người cũng nêu cao gương mẫu tuyệt vời về đức khiết tịnh. Người vẫn mong ước làm theo Thánh ý, và khi vâng lời cho đến chết vì chúng con, Người đã hiến dâng chính mình làm của lễ toả hương thơm ngào ngạt đẹp lòng Cha. Người đã dành riêng cho mình những ai vì Cha mà từ bỏ mọi sự dưới đất để phục vụ Cha là Đấng uy linh cao cả, và Người bảo đảm là họ sẽ tìm được kho báu trên trời.

Vì thế, hiệp với toàn thể Thiên Thần và các Thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha và tung hô rằng:

CỘNG ĐOÀN: Thánh – Thánh – Thánh…

* Khi đã chúc: “Bình an của Chúa …” rồi, Chủ tế cúi đầu ban bình an cho các Khấn sinh- đoạn nói với cộng đoàn: “Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau”.

* Bấy giờ Bề trên và Cộng đoàn tỏ tình thân yêu các Khấn sinh bằng cách cúi đầu.

3. CA HIỆP LỄ

4. LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ tạ ơn Chúa vì trong ngày lễ ngân khánh (kim khánh) hôm nay, Chúa đã cho chúng con chia sẻ Mình và Máu Con Một Chúa. Xin ban cho chị em chúng con đây tìm được sức mạnh cần thiết nhờ lương thực thiêng liêng này để bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc hành trình về quê hương vĩnh cửu. Chúng con cầu xin.

CỘNG ĐOÀN: Amen.

 *****

NGHI THỨC TUYÊN LẠI LỜI KHẤN

 Việc tuyên lại lời khấn theo luật chung của Hội thánh hoặc theo Hiến Pháp của các Hội dòng xét thấy thuận tiện, thì có thể cử hành trong Thánh lễ.

Nghi thức tuyên lại Lời khấn phải cử hành rất đơn giản, nhất là theo Hiến Pháp Hội dòng thường tuyên lại hằng năm.

Cử hành Thánh lễ theo ngày Phụng vụ hay Thánh lễ có nghi thức riêng của ngày tuyên khấn lại.

–  Đặt ghế cho Bề trên ngồi nhận Lời Khấn nơi thuận tiện trong gian thánh.

–  Nếu trường hợp hiến sinh phải gia hạn, thì sẽ khấn tư, không có lễ nghi Phụng vụ.

1. XƯỚNG DANH

* Sau bài giảng vị Chủ sự và cộng đoàn ngồi. Khấn sinh đứng.

* Giám học gọi tên (các) Khấn sinh. Từng Khấn sinh: “Thưa có”- rồi tiến lên trước cung nguyện, cúi đầu chào Bàn thờ.

CHỦ TẾ  :  Các con thân mến, các con xin Thiên Chúa và Hội thánh điều gì?

KHẤN SINH  :   Chúng con xin Chúa và Hội thánh thương, và ban ơn để chúng con phụng sự Người cách hoàn hảo hơn trong Dòng Đa Minh Tam Hiệp, Xuân Lộc, Thánh hiệu CatarinaSiena.

CHỦ TẾ  :  Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa Cha, Đấng ban ý chí kiên trì cho các chị em đây hôm nay tuyên lại Lời Khấn trước mặt Hội thánh.

(Cộng đoàn thinh lặng trong giây lát)

CHỦ TẾ  :  Lạy Cha, chúng con nài xin Cha đoái nhìn đến các con cái Cha, mà do ý định quan phòng, Cha đã kêu gọi theo chân Con Cha cách hoàn hảo hơn, xin Cha đoái thương ban cho các chị được kiên trì đi trọn con đường yêu mến Cha, mà các chị đã hân hoan bước vào. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

CỘNG ĐOÀN :  Amen.

2. TUYÊN LẠI LỜI KHẤN

Để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi và đáp lại tình Chúa yêu thương chọn con, hôm nay, trong tay Bề trên Tổng quyền ………….(a)

Con là …………………………………………………………………..……………………(b)

Tuyên khấn sống Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục, theo Tu Luật Thánh Âu-gu-tinh và Luật Dòng Đa Minh Tam Hiệp, Xuân Lộc, thánh hiệu Catarina Siena, trong …… năm.

Con xin phó thác đời con cho Hội dòng, để nhờ ơn Chúa Thánh Linh và sự phù trợ của Đức Trinh Nữ Maria, Cha Thánh Đa Minh, Thánh Nữ Tiến sĩ Catarina Siena và các Thánh, con quyết tâm cùng với chị em sống đức ái hoàn hảo theo ơn gọi Đa Minh. (c)

*Khấn sinh nộp bản Khấn cho Bề trên

* Sau đó, Vị nhận lời khấn (đứng) tuyên bố:

 “Chị dùngquyền Chúa ban, nhân danh Giáo hội, chị nhận lời các em tuyên khấn trong Dòng Đa Minh Tam Hiệp, Xuân Lộc, Thánh hiệu Catarina Siena. Chị thiết tha dâng các em cho Thiên Chúa để các em hoàn thành việc hiến dâng với Hy Lễ Thánh Thể. Vậy các em hãy trung tín với Lời Tuyên Khấn, và chu toàn sứ vụ mà Giáo hội và Hội dòng đã uỷ thác cho các em. ”

3. LỜI NGUYỆN CỘNG ĐOÀN

CHỦ TẾ: Anh chị em thân mến, đang khi chúng ta nhớ lại Chúa Kitô đã phán: “Không có Thầy, các con không làm được việc gì”, chúng ta hãy nhờ Người mà van nài lòng từ bi của Chúa Cha, để cầu nguyện cho Hội thánh, cho các dân tộc và cho các chị em tuyên lại Lời Khấn Dòng hôm nay.

X:    Xin cho Đức Giáo hoàng, các Đức Giám mục và các Linh mục được Chúa Thánh Thần, Đấng xưa đã ngự xuống trên các Thánh Tông đồ, nay cũng luôn ngự xuống trên những Đấng kế vị các Ngài. Chúng con cầu xin Chúa.

CỘNG ĐOÀN:  Xin Chúa nhận lời chúng con.

X:    Xin cho các dân tộc đang đau khổ vì chiến tranh, hoạn nạn được hưởng một nền hoà bình đích thực và được sống trong an bình hạnh phúc. Chúng con cầu xin Chúa.

X:    Xin Chúa chúc lành cho cha mẹ, thân quyến và những người đã hướng dẫn chúng con trong đời dâng hiến, và cho tất cả cộng doàn Dân Chúa được sống đúng ơn gọi Kitô hữu để làm cho Hội thánh hiện diện trong hết mọi sinh hoạt trần thế. Chúng con cầu xin Chúa.

X:    Xin cho mọi chị em chúng con luôn trung thành tuân giữ các Lời khuyên Phúc âm, để trở nên nhân chứng tình yêu Chúa trước mặt mọi người. Chúng con cầu xin Chúa.

CHỦ TẾ:Lạy Cha là Đấng tác tạo chân lý và lòng từ bi, xin đoái thương nhận lời dân Cha nài xin, và nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, xin ban cho các nữ tỳ Cha đây được ơn bền đỗ, để khi bước theo Chúa Kitô, các chị trung thành thực thi lời khấn mà hôm nay, nhờ ơn Cha ban, các chị tuyên khấn lại. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

CỘNG ĐOÀN:Amen.

THÁNH LỄ TIẾP TỤC

_____________________

* Lưu ý các ghi chú trong Lời Khấn:

-(a) và (c) : đọc chung

-(b): đọc riêng

[1] Theo cách Thánh Bộ chỉ trong Báo NOTITIAE số 57, tháng 09, 10 năm 1970, tr. 322

1 OP II n.2

2OP II n.3

3 OP II n.4

4 OP II n.5

[6] OP II n.6 (bài thích hợp)

[7] OP II n.9

[8] OP II n.10

[9] OP II n.98

[10] OP II n.123

[11] OP II n.131

[12] OP II n. 146

[13] OP II n. 11

[14]OP II n. 12

[15] OP II n.156b

[16] OP II n.157

[17]OP II n.12

[18] OP II n.13

[19] OP II n.13 (bài thích hợp)

[20] OP II n.15

[21] OP II n.16

[22] OP II n.17

[23] OP II n. 112

[24] OP II n.116

[25] OP II n.125

[26] OP II n. 137

[27] OP II n. 141

[28] OP II n. 25

[29] OP II n.26

[30] OP II n.27

[31] OP II n.32

[32] OP II n.33

[33] OP II n.35

[34] OP II n.36

[35] OP II n.39

[36] OP II n.156a

[37] OP II n. 158a

[38] OP II n.43; CE 168, 771

[39] OP II n.44

[40] OP II n.46;CE.772

[41] OP II n.48,54; CE. 773

[42] OP II n.50, 51; CE. 773

[43] OP II n.52

[44] CE. 786

[45] OP II n.57c; CE. 786

[46] OP II n.57

[47] OP II n102

[48] OP II n. 127

[49] OP II n.115

[50] OP II n.136

[51] OP II n.142

[52] OP II n.142

[53] OP II n.58;CE.776

[54] OP II n.59;CE 776

[55] OP II n.62;CE 778

[56] OP II n.64; CE 779

[57] OP II n.65; CE 779

[58] OP II n.66; CE. 779

[59] CE 779

[60] OP II n.61; CE. 779

[61] OP II n.71; CE 782

[62] OP II n.74

[63] OP II n.77a; bài thích hợp;CE. 785

[64] CE. 785

 

Comments are closed.