Suy niệm với Mẹ, ngày 09.9

0

Thứ Ba, ngày 09.09.2014

Thánh Phêrô Claver, Linh mục

Lc 6,12-19

“Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện,
và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa” (Lc 6,12)

Như Mẹ: Trước khi chọn nhóm Mười Hai để cộng tác với Người, Đức Giêsu đã thức suốt đêm để cầu nguyện. Trong mọi việc, Đức Giêsu luôn kết hiệp cùng Chúa Cha. Cầu nguyện luôn là ưu tiên số một trong đời sống của Đức Giêsu, nhất là trước những quyết định quan trọng. Qua đó, Đức Giêsu nêu gương cho chúng ta: không ngừng cầu nguyện trước những quyết định trong cuộc sống.

Với Mẹ: Xin Chúa giúp chúng con biết đặt cuộc đời mình trước sự hiện diện của Chúa. Cầu nguyện là cách thức để chúng con kết hiệp với Chúa cách thường xuyên hơn.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con thường xuyên kết hợp đời mình với thánh ý Chúa như xưa kia Mẹ đã làm.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

Comments are closed.