Suy niệm với Mẹ, ngày 25.01

0

Ngày 25.01.2015

 Chúa Nhật 3 TN B

Mc 1,14-20

“Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người” (Mc 1,18)

Như Mẹ: Đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, các Tông đồ xưa đã sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi sự để đi theo Người. Trải qua biết bao thử thách, có khi vấp ngã, nhưng với sự trợ lực của Thánh Thần, các vị đã sẵn sàng đi theo Chúa Giêsu để trở thành những kẻ lưới người, những sứ giả loan báo Tin Mừng Cứu Độ.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúa vẫn không ngừng mời gọi chúng con bước theo Chúa, trở nên chứng nhân cho Tin Mừng của Ngài bằng cuộc sống hiện tại, với khả năng và bậc sống của mình. Nhưng chúng con thường nghi ngại, lo sợ thiệt thân khi đi theo Chúa. Xin cho chúng con biết tin tưởng phó thác vào tình thương quan phòng của Chúa mà hăng say lên đường với Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ đồng hành cùng chúng con trên mọi bước đường của cuộc đời chúng con.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.