Suy niệm với Mẹ, ngày 26.01

0

Thứ Hai, ngày 26.01.2015

Thánh Timôthê và Titô, Gm

Lc 10,1-9

“Anh em hãy ra đi” (Lc 10,3)

Như Mẹ: Ông Timôthê và Titô là hai môn đệ của thánh Phaolô. Các ngài đã không quản ngại khó khăn vất vả, sẵn sàng đáp lại mời gọi của Chúa: “Anh em hãy ra đi” để đem Tin Mừng của Chúa đến với những ai chưa biết Chúa. Lời kêu gọi này của Chúa vẫn còn vang vọng cho đến nay, nhất là Kitô hữu chúng ta.

Với Mẹ: Việc loan báo Tin Mừng không phải là một nhiệm vụ của riêng ai, dù là giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân… tất cả chúng con đều phải trở nên nhân chứng cho Chúa trong bậc sống của mình. Xin Chúa mở rộng trái tim và thêm ơn sức mạnh để chúng con dám đến với những người chưa nhận biết Chúa, để qua chúng con, họ nhận biết Chúa là Đấng Cứu Độ.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp sức cho chúng con để chúng con luôn trung thành với sứ mạng Chúa trao phó.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.