Lời cầu nguyện của ai ?

0

Lời cầu nguyện của ai

Sau một vụ đắm tàu. Sáng hôm sau, hai người được may mắn lên bờ tại một hòn đảo nhỏ.

Trước khi bị đắm tàu, họ đã tranh luận với nhau về việc cầu nguyện nên giờ đây hai người đánh cá với nhau xem ai cầu nguyện được Chúa nhậm lời. Họ chia đảo nhỏ ra làm hai, mỗi người chiếm cứ một phần để kiểm chứng rõ ràng lời cầu nguyện của ai được Chúa nhậm lời. Lời cầu nguyện mà hai người đồng ý trước nhất là cầu nguyện cho có thức ăn. Sáng hôm sau, người thứ nhất thấy nơi phần đảo của mình, có nhiều cây ăn trái đang đến mùa thu hoạch, còn bên phần đất của người thứ hai thì không có gì cả.

Một tuần lễ sau, người thứ nhất xin cho có người nữ đến để kết hôn vì anh ta cảm thấy cô đơn một mình. Sáng hôm sau, có một con tàu bị đắm gần đấy và chỉ có một người sống sót trôi dạt vào phần đất của người thứ nhất và người sống sót này là một phụ nữ.

Thế là người thứ nhất lập gia đình, người thứ hai vẫn không thấy có gì cả. Người thứ nhất tiếp tục cầu nguyện cho có con cái, nhà ở, quần áo… và anh được mọi sự như ý, nhưng bên phần đất của người thứ hai cũng chưa thấy có gì cả.

Cuối cùng người thứ nhất xin cho có tàu đến cứu đem toàn gia đình vào đất liền và anh được như ý nguyện. Ngay ngày hôm sau có tàu hàng đi ngang qua ghé vào đảo. Người thứ nhất vui mừng lên tàu với trọn cả gia đình mình, thì bỗng anh nghe tiếng từ trời phán xuống rằng:

– Còn người thứ hai kia thì sao? Con bỏ anh ta lại đảo hoang này một mình à?

Người thứ nhất nhanh nhẹn trả lời:

– Thưa Ngài, đây là kết quả của lời cầu nguyện của riêng tôi thì tôi được hưởng. Anh kia đã cầu nguyện nhưng không được gì cả thì anh phải đành chịu vậy chứ sao.

Tiếng từ trời cao trả lời:

– Con lầm rồi. Tất cả những gì con đang hưởng không phải do lời cầu nguyện của riêng con, người mà con muốn bỏ lại trên hoang đảo này đã cầu nguyện suốt những ngày qua và anh ta chỉ cầu nguyện có một ý duy nhất mà thôi, và Ta đã lắng nghe lời cầu nguyện của anh ta chứ không phải lắng nghe lời cầu nguyện của con đâu.

Người thứ nhất tò mò hỏi nhanh:

– Vậy anh kia đã cầu nguyện điều gì?

Tiếng lạ đáp lại:

– Anh ta đã cầu nguyện như sau: “Lạy Chúa, xin Chúa nhậm lời cầu nguyện của anh bạn con bên cạnh”.

*****

Bạn có biết mình đang hưởng nhờ lời cầu nguyện của ai không ? Bạn đã báo đáp lại những lời cầu nguyện ấy trong việc sử dụng những ân ban của bạn thế nào?  Và đặc biệt, bạn có biết lưu tâm cầu nguyện cho người khác không?

Sưu tầm 

Comments are closed.