Suy niệm với Mẹ, ngày 12.6

0

Thứ Sáu, ngày 12.06.2015

LỄ THÁNH TÂM CHÚA

Ga 19,31-37

“Một người lính lấy giáo đâm
vào cạnh sườn Người.
Tức thì, máu cùng nước chảy ra” (Ga 19,34).

Như Mẹ: Máu và nước là dấu chỉ của sự sống. Chúa Giêsu yêu thương nhân loại đến cùng, đến chảy hết giọt máu và giọt nước cuối cùng. Tình yêu của Chúa dành cho nhân loại thật lớn lao, không ai hiểu thấu được. Trái tim của Chúa bao phủ lấy tất cả loài người tội lỗi và yếu hèn.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết một cách nhục nhã trên thập giá vì yêu thương con người. Xin cho chúng con hiểu và cảm được tình yêu thương mà Chúa dành cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử Vì Đạo, Mẹ đã đứng dưới chân thập giá. Mẹ chứng kiến cái chết ô nhục của Chúa. Mẹ đã hiệp thông với cuộc khổ nạn của Chúa, xin Mẹ cầu cùng Chúa ban ơn cứu độ cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.