Ai tín: Nữ tu Maria Columba Nguyễn Thị Công

0

“Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ Trời Cao
Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Ki-tô Giê-su.”
(Pl 3,14)

AI TÍN

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh,
Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp xin kính báo:

 N tu MARIA COLUMBA NGUYN TH CÔNG

Sinh năm 1920, tại Kẻ Hệ, Thái Bình
Khấn Dòng năm 1952.

Đã được Chúa gọi về lúc 14g20′ ngày 03 tháng 8 năm 2015
tại Trụ sở Trung ương Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp,
134/4 khu phố 5, Tam Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai.
Hưởng thọ: 95 tuổi

Thánh Lễ An Táng đồng tế được cử hành
vào lúc 8g30 th Tư, ngày 05 tháng 8 năm 2015
tại nguyện đường Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai.

Kính xin hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn n tu MARIA COLUMBA
được sớm hưởng tôn nhan Chúa.

Xin chân thành cảm tạ.

Tm. Hội Dòng

Nữ tu Maria Đinh Thị Sáng, O.P.
B trên Tng quyn

 

ĐÔI DÒNG TIỂU SỬ

NỮ TU MARIA COLUMBA NGUYỄN THỊ CÔNG

Sinh ngày 20/ 5/ 1920, tại Kẻ Hệ, Thái Bình.

Ngày 20/ 5/ 1930   : Gia nhập Nhà Phước Bùi Chu.

Tháng 3/ 1951       : Vào nhà Thử, tại Hội Dòng Đa Minh Bùi Chu.

Ngày 03/ 8/ 1951   : Vào nhà Tập, tại Hội Dòng Đa Minh Bùi Chu.

Ngày 04/ 8/ 1952   : Khấn lần đầu tại Hội Dòng Đa Minh Bùi Chu.

Năm 1952 – 1954  : Bề trên Cô nhi viện Bùi Chu

Năm 1954               : Di cư vào Nam.

Năm 1954 – 1955  : Phục vụ tại Trại Di cư Bến Cát.

Năm 1955 – 1956  : Phục vụ tại cộng đoàn Mẹ Lên Trời, Kiến Thiết

                                    (nay là Tv Mẹ Fatima).

Năm 1956 – 1957  : Phục vụ tại cộng đoàn Thánh Giuse I, Tân Mai.

Năm 1957 – 1958  : Chị Giáo Đệ tử tại cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm, Tp. HCM.

Ngày 04/8/1958     : Khấn trọn đời tại Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Năm 1958 – 1961  : Chị Giáo Đệ tử tại cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm, Tp. HCM.

Năm 1961 – 1965  : Tổng Cố vấn II, Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Năm 1965 – 1968  : Tổng Cố vấn IV, kiêm Tổng Thư ký, 

                                    Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Năm 1968 – 1972  : Bề trên cộng đoàn Thánh Giuse I, Tân Mai.

Năm 1972 – 1982  : Bề trên cộng đoàn Mẹ Fatima, Kiến Thiết.

Năm 1982 – 1994  : Phục vụ tại cộng đoàn Mẹ Fatima, Kiến Thiết.

Năm 1994 – 1996  : Phục vụ tại cộng đoàn Bình Giã, Bà Riạ – Vũng Tàu.

Năm 1996 – 2015  : Nghỉ hưu tại nhà An dưỡng Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Nữ tu MARIA COLUMBA NGUYỄN THỊ CÔNG về với Chúa
vào lúc 14g20′  ngày 03.8.2015 tại Nhà Mẹ Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

 

Comments are closed.