Hạt cát nhiệm mầu

0

Bây giờ chiêm ngắm tình yêu
Bầu trời Ân Lộc: Con – diều nâng cao.
Nghe hồn mình dạt dào sóng vỗ
Chúa chính là Bến Đỗ đợi chờ

Trước khi độ tuổi ấu thơ
Trăng sao chưa có mịt mờ hư vô
Thế nhưng TÌNH ươm mơ về CÁT
Chọn thời gian LỜI hát ru vào
Không gian dù chẳng lớn lao
Đủ vừa cát hóa thai bào được mang
Dạ mẫu thân nhịp nhàng hơi thở
Những hoài mong ngày nó ra đời
Yêu thương Mẹ hát à ơi
Cùng Cha dưỡng dục nên người lớn khôn
Khi đi trong rừng ngàn gió núi…
Nó chợt nghe trơ trụi bâng khuâng
TÌNH thương mỗi lúc nên gần
Gọi mời chiêm ngắm tấm thân của NGƯỜI

Nó thấy cả một trời loang máu
Đưa nó vào nương náu trong tim
Không gian ngây ngất lặng chìm
Từ trong sâu thẳm Lời TÌNH vang ngân
“Lịch sử (đời) con viết bằng Máu Thánh
Của Chính Ta Rửa: lấm bụi đời!”

Hồng ân choán ngợp hồn ơi!
Hiến thân đáp trả tình trời từ đây.

Sr. Maria Hoài Thu

Comments are closed.