Suy niệm với Mẹ, ngày 4.8

0

Thứ Ba, ngày 04.08.2015

Th. Gioan M. Vianney, Lm

Mt 14,22-36

“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ” (Mt 14,27).

Như Mẹ: Giữa sóng gió, con thuyền của các môn đệ gần như chìm, nhưng chính lúc đó, Chúa Giêsu đã đến và trấn an: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ”. Sự hiện diện của Người đã làm cho các môn đệ được an tâm. Chúng ta cũng cần được Chúa hiện diện bên cạnh, vì đó là một bảo đảm vững chắc cho chúng ta trước sóng gió cuộc đời.

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều đau khổ và cám dỗ khiến chúng con lo âu sợ hãi đến chao đảo giữa dòng đời. Xin Chúa hiện diện với chúng con, nhất là khi chúng con gặp thử thách nặng nề.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban sức mạnh của Thánh Thần cho chúng con mỗi khi chúng con lo âu sợ hãi, để một lòng cậy dựa vào tình yêu của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.