Suy niệm với Mẹ, ngày 5.8

0

 Thứ Tư, ngày 05.08.2015

Tuần 18 TN

Mt 15,21-28

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật.
Bà muốn thế nào thì sẽ được như vậy”
(Mt 15,28).

Như Mẹ: Đức tin của người đàn bà ngoại đạo Canaan hôm nay thật đáng để chúng ta suy nghĩ, đến nỗi Chúa cũng phải khen là “lòng tin của bà mạnh thật”. Chúng ta đã sống đức tin thế nào? Trước thử thách, chúng ta có can đảm tuyên xưng như lúc an vui hạnh phúc không?

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã ban ơn đức tin cho chúng con, chứ không phải do tài năng hay tự sức của chúng con mà có. Đó là một quà tặng vô giá, nhưng chúng con lại chưa tôn trọng và yêu quý món quà đó. Xin cho chúng con vững tin vào Chúa ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông, Mẹ luôn một lòng tin tưởng vào Chúa, xin cho những người tín hữu đang kém đức tin, biết theo gương Mẹ mà củng cố đức tin trong đời sống mình và trong chính gia đình mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.