Đức Hồng Y Gracias: Đại Hội Thánh Thể sẽ không khép lại, vì việc gặp gỡ với Chúa Giê-su không mất đi!

0

Mumbai – “Chúa Giê-su là món quà của lòng xót thương lớn lao nhất của Thiên Chúa Cha dành cho nhân loại, và Bí tích Thánh Thể lại là món quà của lòng thương xót vĩ đại nhất của Chúa Giê-su dành cho chúng ta. Đón nhận lòng thương xót của Người, chúng ta được mời gọi trao ban lòng từ bi cho người khác” – Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng Giám Mục Mumbai đã nói như thế trong ngày Bế mạc Đại Hội Thánh Thể Quốc Gia được tổ chức tại Goregaon, Mumbai, từ ngày 12 tới ngày 15 tháng 11 vừa qua.

Trong bài phát biểu cuối cùng, Đức Hồng Y đã cám ơn các nhà tổ chức, các tham dự viên và các diễn thuyết. Ngài cũng tỏ lòng tôn kính Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, bởi vì ngay từ đầu Đại hội, trong một thông điệp bằng video, Đức Thánh Cha đã nói đến việc quy tụ.

Nói về những sáng kiến được bổ sung sau Đại hội, Đức Hồng Y Gracias cho biết: “Khi chúng ta trở về nhà, chúng ta không thể giống như trước được. Chúng ta đã nhận ra tầm quan trọng của Lời Chúa, vì thế, chúng ta hãy tham dự cách ý nghĩa hơn trong khi cử hành Thánh Thể, và hiểu được sứ mạng mà Thánh Thể trao cho chúng ta”.

Với ý nghĩa này, Đức Hồng Y Tổng giám mục đã đề nghị thiết lập một nhóm luật sư thiện nguyện, những người này sẽ cung cấp sự hỗ trợ pháp lý cho tù nhân, những người không thể có khả năng chi trả chi phí pháp lý khi xét xử.

Dưới đây là những tư tưởng của Đức Hồng Y Oswald Gracias:

Tôi thú nhận là tôi cảm thấy đượm buồn đôi chút khi chúng ta kết thúc Đại Hội Thánh Thể. Đối với tôi, đó là cuộc Tĩnh Tâm. Không chỉ có thinh lặng ở đó – nhưng có cả những thứ khác và ở mức độ mãnh liệt. Chúng ta đã có được một loạt các kinh nghiệm: những suy tư thần học sâu sắc trong bài diễn văn có tính nền tảng của Đức Hồng Y Toppo, cũng như trong các trình bày thần học phong phú của những nhà thần học nổi tiếng khác.

Chúng ta đã khóc với Bà Nayak khi bà thuật lại cho chúng ta những trải nghiệm hãi hùng về việc tử đạo của chồng bà. Chúng ta đã được đánh động mãnh liệt khi từng diễn giả nói về cảm nhận của họ trước Sự Hiện Diện Thật Sự của Thiên Chúa trong Bí Tích Thánh Thể, và về việc Chúa Giê-su đã nói cho họ thế nào. Chúng ta thật sự cảm thấy khiêm tốn khi người giáo dân nói và chúng ta cầu nguyện: “Lạy Chúa, chúng con có thể đụng chạm tới Chúa được không? Lạy Chúa, chúng con có thể nghe thấy được tiến Chúa hay không?”.

Việc cử hành niềm tin đang gây sự chú ý và đang truyền cảm hứng: Câu chuyện về việc buôn người của West Bengal; việc Kerala cử hành niềm tin trong gia đình; việc phơi bày thách thức về vấn đề đẳng cấp bởi Tamil Nadu. Cuộc thăm viếng Đền Thánh Đức Mẹ của Vailankanni ở Bhate Bunder chính là việc cử hành niềm tin: khi nhìn thấy hàng ngàn người, gặp gỡ họ, chạm đến niềm tin của họ, cảm nhận được niềm vui và sự nhiệt thành của họ, và tinh yêu của họ dành cho Chúa Giê-su.

Đó là kinh nghiệm độc nhất của người tham dự Bí Tích Thánh Thể trong ba Nghi thức khác nhau: được chuẩn bị tốt, tham dự và phụng vụ đầy ý nghĩa.

Có một điều cần tự hỏi rằng, chúng ta cảm thấy buồn khi Đại Hội Thánh Thể kết thúc không?

Khi chúng ta trở về nhà, chúng ta không thể giống như trước được. Chúng ta nhận ra tầm quan trọng của Lời Chúa, vì thế, chúng ta hãy tham dự cách ý nghĩa hơn trong khi cử hành Thánh Thể, và hiểu được sứ mạng mà Thánh Thể trao cho cho chúng ta. Sau kinh nghiệm Em-mau, các Tông đồ đã không bao giờ giống như xưa nữa. Con mắt của các ngài được mở ra và các ngài vội vã trở lại Giê-ru-sa-lem để loan Tin Mừng.  Kinh nghiệm của Goregaon có là kinh nghiệm Em-mau đối với tôi không? Mắt tôi có được mở ra không: liên quan đến những câu hỏi thần học mà tôi đã biết không? Những vùng nào trong cuộc đời tôi đang cần tăng sức mạnh? Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, đang mời gọi một Năm Thánh Từ Bi cách đặc biệt. Chúa Giê-su là món quà của lòng thương xót lớn lao của Chúa Cha tặng ban cho nhân loại, và Bí tích Thánh Thể là món quà của lòng xót thương của Chúa Giê-su trao tặng chúng ta. Khi lãnh nhận lòng thương xót của Ngài, chúng ta được mời gọi hãy trao ban lòng thương xót của Ngài tới những người khác.

Mỗi Giám mục, mỗi hội đoàn, mỗi người sẽ quyết định xem làm cách nào để chia sẻ món quà Lòng Thương xót này khi họ trở về nhà. Ở Bombay, chúng tôi đang suy nghĩ về việc bắt đầu tập họp các luật sư, những vị này sẽ giúp đỡ những tù nhân nơi phiên tòa, nhiều người trở nên tiều tụy trong tù bởi vì họ không có ai để giúp đỡ họ. Họ quá nghèo nên không có điều kiện trợ giúp pháp lý nào; họ có thể trải nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta có thể nghĩ về Ngôi nhà khác dành cho những điều tốt đẹp khác nhau như là một kỷ niệm cho Đai Hội Thánh Thể không? Trong thời gian diễn ra Thượng Hội Đồng Giám Mục vừa qua cũng được nhấn mạnh rằng, gia đình là nơi dễ tiếp nhận lòng thương xót và là nơi trao ban lòng xót thương. Chúng ta có thể làm điều này không?

Và giờ đây, đột nhiên tôi hiểu rằng, đây là một kinh nghiệm Em-mau thật sự. Thiên Chúa thực ra luôn ở với chúng ta, giải thích cho chúng ta, mở mắt chúng ta. Tâm hồn chúng ta đã chẳng bừng cháy lên khi chúng ta lắng nghe Ngài hay sao?

Và vì thế, tất cả chúng ta trở về nhà mình. Đại Hội Thánh Thể không kết thúc bởi vì kinh nghiệm Em-mau không thể kết thúc, nó không thể tắt ngấm được! Nó không nên bị chết dần. Chúng ta phải giũ chặt ngọn lửa ấy cho nó bừng cháy. Chúng ta phải chia sẻ Tin Mừng: Chúa Giê-su Ki-tô và chỉ một mình Chúa Giê-su Ki-tô mà thôi!.

Xin cám ơn anh chị em, xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em trở về nhà bình an!

Chuyển ngữ: Thérèse Nguyễn

Theo AsiaNews 11/20/2015

Comments are closed.