Quan nói đúng: Tôi là Vua – Chúa nhật XXXIV thường niên năm B

0

Chúa nhật  XXXIV thường niên – năm B

 QUAN NÓI ĐÚNG: TÔI LÀ VUA

Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên

Comments are closed.