Sống đức tin theo gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Chúa nhật XXXIII thường niên năm B

0

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN – NĂM B

SỐNG ĐỨC TIN THEO GƯƠNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt 

Comments are closed.