Suy niệm với Mẹ, ngày 14.11

0

Thứ Bảy, ngày 14.11.2015 – Tuần 32 TN

Lc 18, 1-8

Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn… để dạy các ông phải cầu nguyện luôn,
không được nản chí
” (Lc 18,1).

Như Mẹ: Đời sống cầu nguyện rất cần thiết đối với người Kitô hữu. Qua dụ ngôn ông quan tòa và bà góa, Đức Giêsu dạy phải “cầu nguyện luôn, không được nản chí”. Khi chúng ta kiên trì kêu xin Chúa, chúng ta sẽ được Chúa nhậm lời, vì Người đã hứa là “ai xin thì sẽ được”.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thường thất vọng và chán nản nếu những ước nguyện của chúng con không sớm thành hiện thực. Ước gì chúng con luôn kiên trì cầu nguyện với thái độ hoàn toàn tin tưởng và phó thác nơi Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria, cả cuộc đời Mẹ là chuỗi ngày cầu nguyện, gắn bó với Chúa. Xin cho chúng con biết luôn tìm đến Chúa từng giây từng phút trong cuộc đời chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.