Thiên Chúa sẽ tập họp những kẻ được người tuyển chọn từ bốn phương – Chúa nhật XXXIII thường niên năm B

0

Chúa nhật  XXXIII thường niên – năm B

 Thiên Chúa sẽ tập họp

những kẻ được người tuyển chọn từ bốn phương

Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên

Comments are closed.