Chúng tôi đến bái lạy Người – Lễ Chúa Hiển Linh

0

Chúa nhật – Lễ Chúa Hiển Linh

  CHÚNG TÔI ĐẾN BÁI LẠY NGƯỜI

Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên

Comments are closed.