Người bảo gì cứ làm theo – Chúa nhật II TN năm C

0

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – NĂM C

 NGƯỜI BẢO GÌ CỨ LÀM THEO

Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên

Comments are closed.