Suy niệm với Mẹ, ngày 22.01.2016

0

Thứ Sáu, ngày 22.01.2016 – Tuần II TN

Mc 3, 13-19

“Đức Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn” (Mc 3,13).

Như Mẹ: Chúa Giêsu kêu gọi và lập một nhóm mười hai tông đồ, để họ ở với Người rồi mới sai đi rao giảng. Cuộc sống hôm nay có vẻ làm ta quên ở lại với Chúa, nên công việc ta làm không đem lại hiệu quả bao nhiêu. Càng ở lại với Chúa Giêsu, chúng ta càng thấy được bình an.

Với Mẹ: Lạy Chúa, khi bị bao vây bởi muôn tiếng ồn ào, xin Chúa giúp con tìm được những phút giây thinh lặng. Khi bị bận tâm và âu lo, xin cho con thanh thản để nghe lời Người. Khi bị đam mê dục vọng lôi kéo, xin cho con thoát khỏi nhờ chú tâm vào cầu nguyện.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực trinh cực sạch, xin Mẹ thương giúp con, để qua lời cầu nguyện, con gặp được con người thật của con và khuôn mặt thật của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.