Bí mật thứ ba của Fatima đã được công bố hoàn toàn

0

Bí mật thứ ba của Fatima đã được công bố hoàn toàn

110

Suốt trong nhiều thập niên, bí mật thứ ba của Fatima đã được giữ kín bởi Tòa Thánh Vatican, tuy nhiên, vào tháng 06 năm 2000, bí mật đó đã được công bố. Giờ đây, Tòa Thánh Vatican đã trả lời một cách dứt khoát rằng, hồi ấy Tòa Thánh đã không giữ lại bất cứ phần nào của bản văn, nhưng đã công bố tất cả.

Trong những cuộc hiện ra tại Fatima – một địa điểm nằm trên đất Bồ-đào-nha – cách nay gần một trăm năm, Đức Maria đã ủy thác cho ba trẻ chăn chiên nhiều bí mật. Bí mật cuối cùng mà nó được công bố vào năm 2000, có thể được hiểu là lời tiên báo về cuộc mưu sát nhắm vào Đức Gio-an Phao-lô II tại quảng trường Thánh Phê-rô hồi tháng 05 năm 1981. Và chính Đức Gio-an Phao-lô II là người đã công bố bí mật thứ ba này. Hồi ấy Ngài đã được hỗ trợ bởi Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, và vị này hiện đang là Đức nguyên Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI.

Theo các bản tin đang được phát tán trên mạng Internet, một người bạn của Đức Hồng Y Ratzinger tên là Ingo Dollinger, đã quả quyết rằng, hồi ấy Đức Hồng Y Ratzinger đã tiết lộ cho ông ta biết là mới chỉ có một phần của bí mật thứ ba được công bố mà thôi. Và phần chưa được công bố liên quan tới một Công Đồng. Tuy nhiên, Đức Nguyên Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô đã bác bỏ tất cả những quả quyết trên. Ngài nói một cách rất rõ ràng rằng: Ngài “chưa hề bao giờ nói với giáo sư Dollinger dù chỉ là một nửa lời về Fatima”. Lời phát biểu này của Đức Bê-nê-đíc-tô XVI đã được văn phòng báo chí Tòa Thánh công bố vào sáng thứ Bảy vừa qua. Đức Bê-nê-đíc-tô còn nói thêm rằng, những phát biểu của ông Dollinger về đề tài này “chỉ là những điều được tưởng tượng ra, tuyệt đối không thật”. Và Đức nguyên Giáo Hoàng khẳng định rằng: “Bí mật thứ ba của Fatima đã được công bố hoàn toàn.”

(theo de.rv 21.05.2016 sk)

Maria Phương Dung

Comments are closed.