Đức Thánh Cha muốn xem xét việc phong chức Phó Tế cho phụ nữ

0

Đức Thánh Cha muốn xem xét
việc phong chức Phó Tế cho phụ nữ

67

Hiện tại, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đang muốn xem xét tới việc cho phép nữ giới được lãnh nhận thừa tác vụ Phó Tế vĩnh viễn. Trong cuộc trao đổi thân mật với các Nữ Bề Trên Tổng Quyền đến từ khắp năm châu, Đức Thánh Cha đã nói tới việc thành lập một Ủy Ban. Ủy Ban này có nhiệm vụ giải thích về những sứ mạng của các Nữ Phó Tế trong Giáo Hội trước đây, để từ đó rút ra những kết luận nhằm đưa đến một sự thực hành trong tương lai của Giáo hội. Nữ Tu Catharina Ganz, Bề Trên Tổng Quyền của Dòng Nữ Phan-xi-ken, người đã tham dự cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha, đã xác nhận như thế trong cuộc phỏng vấn dành cho Radio Vatican.

Các Nữ Bề Trên Tổng Quyền đã trao cho Đức Thánh Cha câu hỏi về việc lãnh nhận thừa tác vụ Phó Tế vĩnh viễn, và chính Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cũng đã phát triển ý tưởng về một Ủy Ban nghiên cứu vấn đề đó.

Chức Phó Tế vĩnh viễn mà nó được để mở cho những người nam đã lập gia đình, đã được tái phục hồi bởi Công Đồng Vatican II, và ngày nay, là một hình thức ơn gọi duy nhất trong Giáo hội Công giáo. Ơn gọi này được ghi nhận là đang phát triển rất mạnh tại Âu Châu. Các Thầy Phó Tế được phép trao ban một số Bí Tích nhất định, chẳng hạn như Bí Tích Thanh Tẩy, nhưng không được cử hành Thánh Lễ cũng như cử hành Bí Tích Cáo Giải. Chức Phó Tế là cấp bậc thấp nhất trong ba cấp bậc Chức Thánh của Giáo hội, bên dưới chức Linh Mục và Giám Mục.

Trước câu hỏi về việc phong chức Linh Mục cho nữ giới thì đã có một quyết định rõ ràng của huấn quyền, mà chính Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cũng đã xác nhận: Chức Linh Mục được dành cho nam giới, Giáo hội không có quyền phong chức ấy cho nữ giới. Tuy nhiên, đã từ lâu rồi, các Nhà Thần Học vẫn đang thảo luận về việc phong chức Phó Tế cho nữ giới.

Theo rv/kna 12.05.2016 gs

Chuyển ngữ: Minh Tâm

Comments are closed.