Nữ giới trong Giáo hội: Những câu hỏi liên quan đến chức Phó Tế và việc giảng Lễ

0

Nữ giới trong Giáo hội: Những câu hỏi liên quan đến chức Phó Tế và việc giảng Lễ

109

Một Ủy Ban sẽ được thành lập để nghiên cứu về vấn đề chức Phó Tế của nữ giới cũng như để làm rõ vấn nạn, tại sao các Nữ Tu lại không được phép giảng trong các Thánh Lễ: Đó là hai đề tài khó nhất mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã đề cập tới trong một cuộc hội kiến dành cho hiệp hội các Nữ Bề Trên Thượng Cấp vào hôm thứ Năm ngày 12 tháng 05 vừa qua tại Vatican. Tại đại sảnh đường tiếp kiến, trước gần 900 nữ đại diện của các Dòng Tu trên khắp thế giới, Đức Thánh Cha đã trả lời một cách bột phát cho các câu hỏi mà các nữ đại diện trên đặt ra.

Nữ giới trong các vị trí lãnh đạo đã và đang làm phong phú hóa các quyết định, kể cả trong Giáo hội. Vì thế, trách nhiệm của họ nên được mở rộng, cả trong quá trình đưa ra quyết định lẫn trong việc thực thi những quyết định đó, dù rằng không cần phải có chức thánh. Với sự chỉ dẫn về những sứ vụ đa dạng của nữ giới trong hoạt động Caritas của Giáo hội, và với sự chỉ dẫn về sự thực hành của Giáo hội trước đây, nên câu hỏi, liệu chức Phó Tế vĩnh viễn có phải là một quyền lựa chọn đối với nữ giới hay không, đã được mở ra. Và Đức Thánh Cha đã trả lời rằng, sự thực hành của Giáo hội trước đây liên quan đến vấn đề này, là điều không được rõ ràng cho lắm, và vì thế, Ngài muốn thành lập một Ủy Ban để nghiên cứu về câu hỏi được nêu ra ở trên.

Sau đó các Nữ Tu lại hỏi Đức Thánh Cha rằng, liệu nữ giới có được phép giảng trong các Thánh Lễ hay không? Đức Thánh Cha đã phân biệt giữa một bài giảng trong một buổi Phụng Vụ Lời Chúa – mà nó có thể được thực hiện ngay cả bởi nữ giới, bất kể là Nữ Tu hay không phải là Nữ Tu, mà không có vấn đề gì, và một bài giảng mà nó thuộc về Thánh Lễ. Bài giảng trong Thánh Lễ được dành riêng cho Linh mục. Trong mối liên hệ này, Đức Thánh Cha đã chỉ ra hai cơn cám dỗ: một là cơn cám dỗ của chủ thuyết nam nữ bình quyền mà nó quên rằng, phẩm giá của nữ giới trong Giáo hội đến với họ từ Bí Tích Thanh Tẩy, và cơn cám dỗ của chủ nghĩa Giáo sĩ trị, khi các Linh mục muốn một mình quyết định tất cả mà không hề dựa trên sự cộng tác và tình liên đới. Chủ nghĩa Giáo sĩ trị này thường được hỗ trợ bởi các Giáo dân khi họ để cho chính mình “bị cai trị bởi các Giáo sĩ”.

Các Nữ Tu có vị trí riêng của họ trong Giáo hội, cả trong sự lãnh đạo lẫn trong việc chăm sóc mục vụ. Nhưng sự phục vụ mà họ thực hiện không được phép bị lẫn lộn với một sự phục vụ của một người thuộc cấp, chẳng hạn như khi sự phục vụ ấy chỉ được thực hiện trong một Nhà Xứ. Đó là một hình thức loại trừ nữ giới.

Các Nữ Tu lại đặt ra cho Đức Thánh Cha một câu hỏi liên quan tới cách suy nghĩ tạm bợ mà nó đang tấn công nhiều người, đặc biệt là giới trẻ trong xã hội ngày nay. Lối suy nghĩ này đi ngược lại với một sự dâng hiến, chẳng hạn như đời sống Dòng Tu. Đức Thánh Cha đồng ý với điều đó, và rồi Ngài cũng đề cập tới “chủ nghĩa xã hội tích cực”, mà nhiều Nữ Tu nhìn nó trước hết như là sự phục vụ của họ đối với những người nghèo. Bất cứ Nữ Tu nào cũng sống một sự sống “nhiệm mầu”, nhưng sự sống ấy không giống như một xác ướp. Khi đặc sủng đòi hỏi người ta phải thực thi sứ vụ xã hội ấy thì người ta nên thực hiện nó, và không nên để cho mình bị ngăn cản bởi sự đơm điều đặt chuyện hay bởi những lời nói xấu.

Theo de.rv 12.05.2016 ord

Chuyển ngữ: Anna Thanh Hòa

Comments are closed.