Tháng 7: Tôn kính Thánh Thể

0

2
Giáo hội ưu ái và thành kính dành riêng tháng Sáu để tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu, và dành riêng tháng Bảy để tôn kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, đó là Bí tích Thánh Thể.

Tháng kính Thánh Tâm được tiếp theo là tháng biệt kính Thánh Thể, một liên kết thánh thiện và tuyệt vời, vì tuy hai mà một. Chúa Giêsu đã lập Bí tích Thánh Thể, rồi lại đổ Máu và Nước ra đến giọt cuối cùng từ Thánh Tâm Ngài, vì thương xót chúng ta, muốn tha thứ tội lỗi và để nhờ đó mà nhiều người được cứu độ.

Nhiều người Công giáo cũng có lòng tôn sùng “các cơ phận” (các chi thể) của Chúa Giêsu Kitô. Ngoài việc tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mình Máu Thánh Chúa, còn có cách sùng kính Năm Dấu Thánh, tôn kính Vai Thánh mà Chúa Giêsu đã vác Thập giá và các vết thương do mão gai gây nên trên đầu Chúa Giêsu.Trước sự “không thoải mái” của người Tin Lành đối với các cách sùng kính này, nhiều người Công giáo đã bỏ. Không nên làm vậy. Các lòng sùng kính này cho chúng ta một chứng cớ sống động về đức tin trong Mầu Nhiệm Nhập Thể của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ chúng ta. Ngài không là trừu tượng mà Ngài là Thiên-Chúa-Làm-Người để nên giống chúng ta và chia sẻ với chúng ta – ngoại trừ tội lỗi. Kinh Tin Kính của Thánh Athanasiô (Athanasian Creed) đã cho chúng ta biết: “Khi làm người, Đức Kitô đã mặc lấy nhân tính”.

Bản chất thể lý của chúng ta được kết hiệp với Thiên Chúa qua Con Người Giêsu Kitô. Khi chúng ta tôn kính Mình Máu Chúa Giêsu hoặc Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta không tạo ra một thần tượng của sự sáng tạo, mà chúng ta thờ lạy Một Thiên Chúa Đích Thực, Đấng yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban chính Con Một Yêu Dấu của Ngài làm Hiến Tế Cứu Độ.

Trong tháng Bảy này, chúng ta cùng hiệp thông với Giáo hội trong việc tái xác định đức tin của chúng ta rằng Thiên Chúa bước đi giữa nhân loại, và mai này chúng ta cùng sống vĩnh hằng với Ngài trên Thiên quốc: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại” (Kinh Tin Kính).

Thánh Thể là chính Mình và Máu của Đức-Kitô-Thiên-Chúa-Nhập-Thể: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy. Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội” (Mt 26:26-28).

Rước lễ xong, hãy cố gắng tập trung kết hiệp và tâm sự thân mật với Chúa Giêsu. Khi không thể rước lễ thật thì hãy rước lễ thiêng liêng, tham dự những giờ chầu Thánh Thể (chung và riêng). Việc rước lễ thiêng liêng có thể thực hiện bất kỳ lúc nào, và có thể thực hiện nhiều lần trong ngày.

Thánh Thể là Nguồn Sống vô biên, là Thần Lương cho chúng ta đủ sức vượt qua mọi nguy hiểm trên chuyến lữ hành trần gian mà trực chỉ Thiên Quốc. Không chỉ tin Đức Kitô là Thiên Chúa, vì “ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy” (Ga 3:36), mà chúng ta còn phải ăn uống Mình và Máu Ngài mới đủ sức vượt biển trần gian tới bến bình an: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết” (Ga 6:54), và còn được hạnh phúc sống với Ngài ngay trên thế gian này: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6:56).

Thánh Thể là Nguồn Sống
Cho mọi người mọi thời
Ăn Thịt, uống Máu Chúa
Sẽ được sống đời đời
Thánh Thể thêm can đảm
Cho những người nhát gan
Thánh Thể tăng sức mạnh
Cho người chịu gian nan
Thánh Thể là vũ khí
Để chống lại ba thù (*)
Thánh Thể thêm dũng khí
Khi cần sức vượt qua
Thánh Thể là hạnh phúc
Cho người gặp đau buồn
Thánh Thể là linh dược
Cho người yếu phần hồn
Thánh Thể là nước mát
Giải khát lòng khô khan
Thánh Thể là lương thực
No lòng dọc đường trần

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết “cầm lấy, tạ ơn, và bẻ ra” tấm-bánh-cuộc-đời-mình để chân thành chia sẻ với tha nhân. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Thiên Chúa của chúng con. Amen.

TRẦM THIÊN THU

…………………………………………………

(*) Ma quỷ, thế gian và xác thịt.

Comments are closed.

phone-icon