Tòa Thánh Vatican công bố việc tôn phong năm vị Tân Hiển Thánh

0

Tòa Thánh Vatican công bố
việc tôn phong năm vị Tân Hiển Thánh

2012

Vào ngày 16 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ tôn phong Hiển Thánh cho năm tấm gương trong đời sống Đức Tin. Đó là Tu sĩ người Ý và cũng là một vị Tử Đạo – Salomomne Leclercq; Đức Giám Mục người Tây-ban-nha – Manuel González García; hai Linh Mục người Ý là Cha Alfonso Maria Fusco và Cha Lodovico Pavoni; cũng như một Nữ Tu và cũng là một Nữ Huyền Bí người Pháp – Sơ Elisabeth Catez Chúa Ba Ngôi.

Văn phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố như thế vào trưa thứ Hai vừa qua. Vào buổi sáng cùng ngày, Đức Thánh Cha đã triệu tập Công Nghị Hồng Y thường kỳ để bàn về việc Tôn Phong Hiển Thánh Cho những vị nêu trên.

Trước khi Tôn Phong Hiển Thánh cho 5 Vị Chân phúc vừa kể, vào ngày mồng 04 tháng 09, Đức Thánh Cha sẽ Tôn Phong Hiển Thánh cho một Nữ Sáng Lập Dòng người Albania, đó là Mẹ Tê-rê-sa Calcuuta.

Theode.rv 20.06.2015 gs

Chuyển ngữ: Joseph Trần

Comments are closed.

phone-icon