Định vị việc trở thành Ki-tô hữu – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 26.05.2017

0

Định vị việc trở thành Ki-tô hữu
Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 26.05.2017

38

Người Ki-tô hữu ghim mình giữa Thiên Đàng và trái đất, hướng cái nhìn lên trời để kết hiệp với Thiên Chúa, và công bố Tin Mừng với đôi chân trên mặt đất. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã mô tả về người Ki-tô hữu như thế qua bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican.

Đức Thánh Cha đã đặt ba cụm từ sau đây vào trung tâm suy tư của Ngài: tưởng nhớ, cầu nguyện và công bố. Chúa Giê-su Phục Sinh đã yêu cầu các môn đệ đi tới Galilea, và ở đó các ông sẽ tái được gặp Ngài. Mỗi người trong chúng ta đều có “một Galilea như thế” nơi Chúa Giê-su đã tỏ mình ra lần thứ nhất trong cuộc đời riêng của mình – Đức Thánh Cha nói. “Để có thể trở thành một Ki-tô hữu tốt, cần tưởng nhớ tới cuộc gặp gỡ đầu tiên ấy với Chúa Giê-su.”

Với cuộc Thăng Thiên của Ngài, Chúa Giê-su không tự tách mình ra khỏi con người; Ngài vẫn hiệp thông trong lời cầu nguyện, Ngài lắng nghe các tín hữu cầu nguyện và lưu lại bên họ. “Và còn có một điểm thứ ba: thế giới. Như chúng ta đã nghe trong bài Tin Mừng vào hôm thứ Năm Đại Lễ Chúa Thăng Thiên, trước khi về trời, Chúa Giê-su đã nói với các môn đệ của Ngài: Hãy đi đến tận cùng bờ cõi trái đất và làm cho tất cả mọi người trở thành môn đệ của Thầy. Hãy đi. Nơi của người Ki-tô hữu là thế giới, để công bố Lời Thiên Chúa, để nói rằng, chúng ta đã được cứu độ, rằng Ngài đã đến để mang ân sủng đến cho chúng ta, và dẫn tất cả chúng ta về với Thiên Chúa Cha.”

Vì thế, người ta có thể mô tả “sự định vị tinh thần Ki-tô giáo” bằng những từ ngữ sau: tưởng nhớ, cầu nguyện và công bố.

Nhưng việc công bố Tin Mừng hay việc truyền giáo không có nghĩa là tất cả chúng ta đều phải đi ra nước ngoài. Đón nhận sứ mạng của Chúa Giê-su có nghĩa là làm chứng cho Tin Mừng và sống Tin Mừng ấy. Điều đó cũng có nghĩa là kể cho con người nghe về Chúa Giê-su, và cụ thể là thông qua việc làm chứng và qua những lời nói, vì nếu tôi nói về Chúa Giê-su, nhưng tôi lại sống một cuộc đời của kẻ vô tín, thì điều đó hoàn toàn không ích lợi gì. Đừng đi loan báo Tin Mừng như thế.” Tuy nhiên, ai sống trong sự tưởng nhớ, cầu nguyện và công bố, người ấy cũng sẽ sống một đời Ki-tô hữu đầy vui mừng – Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng của Ngài.

Theo de.rv 26.05.2017 ord

 Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.